Responsible authority
Central Statistical Bureau
Status
European Union
Abbreviation
NACE 2. red.
Ieviešanas mērķis
  • izveidot kopēju ES saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, ar kuras palīdzību noteikt saimniecisko darbības veidu ražošanas vai citām institucionālajām vienībām;

  • uzlabot valstu, ES un starptautiskās statistikas salīdzināmību.

Klasificēšanas objekts

Saimnieciskās darbības veidi.

Lietošanas joma
  • statistikas datu apkopošana atbilstīgi saimnieciskajām darbībām;
  • valsts informācijas sistēmu uzturēšana.
Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānoto aktualizēšanu vai pārskatīšanu

2020. gadā tiek plānota klasifikācijas aktualizēšana.

Lietoto kodēšanas sistēmu, koda garumu, līmeņu skaitu

Kodēšanas sistēma

Decimāli hierarhiskā

 

Code length 4 characters

Koda garums

4 zīmes

Līmeņu skaits

4

Līmeņu apraksts

1. līmenis –  21 sadaļa

2. līmenis –  88 nodaļas

3. līmenis – 272 grupas

4. līmenis – 615 klases

Nadežda Orlova

Senior Officer
Nadezda.Orlova [at] csp.gov.lv