Atrasti 686 rezultāti
Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz zobārstniecības pakalpojumus, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja
Statistikas iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Gads
2020
Izglītības iestādes, kuras īsteno interešu izglītības programmas

Statistikas iestāde
Izglītības un zinātnes ministrija
Indekss
IIP-1
Gads
2019
Pirmsskolas izglītības iestādes

Statistikas iestāde
Izglītības un zinātnes ministrija
Indekss
VSP-1
Gads
2019
Fiziskas personas (Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji)

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
IKT-personas
Gads
2019
Ganāmpulka īpašnieki - piena ražotāji
Statistikas iestāde
Lauksaimniecības datu centrs
Gads
2019
Bāriņtiesas
Statistikas iestāde
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Gads
2019