Atbildīgā iestāde
Valsts ieņēmumu dienests
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
CN 2021
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par ārējo tirdzniecību.

Klasificēšanas objekts

Preces.

Lietošanas joma

Preču kustība starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm.

Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek veikta katru gadu. 

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sitēma
Hierarhiskā

Koda garums 8 zīmes

Līmeņu skaits
5

Līmeņu apraksts
1. līmenis                 –  21 sadaļa (apzīmētas ar romiešu cipariem)
2. līmenis (2 cipari)  –  99 nodaļas
3. līmenis (4 cipari)  –     pozīcijas
4. līmenis (6 cipari)  –     HS apakšpozīcijas
5. līmenis (8 cipari)  –     CN kodi

Hierarhijas apraksts

Klasifikācijas elementu skaits:  ~ 14600 (t. sk. 9300 CN apakšpozīciju)

Dzintra Ambulte

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas Preču klasifikācijas nodaļas vadītāja
Dzintra.Ambulte [at] vid.gov.lv