Atbildīgā iestāde
Valsts ieņēmumu dienests
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
CN 2022
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par ārējo tirdzniecību.

Klasificēšanas objekts

Preces.

Lietošanas joma

Preču kustība starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm.

Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek veikta katru gadu.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 8 zīmes
Līmeņu skaits – 5

 

Dzintra Ambulte

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas Preču klasifikācijas nodaļas vadītāja
Dzintra.Ambulte [at] vid.gov.lv