Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
PRODCOM 2019
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt ar citām valstīm salīdzināmu statistiku par saražotās rūpniecības produkcijas realizāciju naturālā izteiksmē un vērtības izteiksmē.

Klasificēšanas objekts

Rūpniecības produkcijas apjoms naturālā un vērtības izteiksmē.

Lietošanas joma

Statistikas datu savākšana un apkopošana.

Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

2022. gadā NACE/CPA klasifikāciju pārskatīšanas projekta ietvaros tiek plānota arī PRODCOM pārskatīšana.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – decimāli hierarhiskā
Koda garums – 8 zīmes
Līmeņu skaits – 3

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  238 klases
2. līmenis – 1501 apakškategorija
3. līmenis – 3919 produkti un rūpnieciskie pakalpojumi

Laila Ekharde

eksperts
Laila.Ekharde [at] csp.gov.lv