Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
PRODCOM 2019
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt ar citām valstīm salīdzināmu statistiku par saražotās rūpniecības produkcijas realizāciju naturālā izteiksmē un vērtības izteiksmē.

Klasificēšanas objekts

Rūpniecības produkcijas apjoms naturālā un vērtības izteiksmē.

Lietošanas joma

Statistikas datu savākšana un apkopošana.

Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānoto aktualizēšanu vai pārskatīšanu

Tiek veikta katru gadu.

Lietoto kodēšanas sistēmu, koda garumu, līmeņu skaitu

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 8 zīmes

Līmeņu skaits
3

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  238 klases
2. līmenis – 1501 apakškategorija
3. līmenis – 3919 produkti un rūpnieciskie pakalpojumi

Laila Ekharde

vecākais referents
Laila.Ekharde [at] csb.gov.lv