Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
PRODCOM LV 2019
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu informācijas kodēšanu par rūpniecisko ražošanu valstī.

Klasificēšanas objekts

Rūpniecības produkcijas apjoms naturālā un vērtības izteiksmē.

Lietošanas joma

Statistikas datu savākšana un apkopošana.

Izstrādātājs

Centrālā statistikas pārvalde

Plānoto aktualizēšanu vai pārskatīšanu

Tiek veikta katru gadu.

Lietoto kodēšanas sistēmu, koda garumu, līmeņu skaitu

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 10 zīmes

Līmeņu skaits
4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  241 klases
2. līmenis – 1522 apakškategorijas
3. līmenis – 3919 produkti un rūpnieciskie pakalpojumi
4. līmenis – 4042 * papildināts ar rūpniecības produktu nacionāliem kodiem

Hierarhijas apraksts

PRODCOM List 2019 adaptācija: rūpniecības produktu nacionālie kodi ir apvienoti ar ES Rūpniecības produkcijas klasifikācijas kodiem vienā sarakstā, kuram ir papildu 4. līmenis (koda 9. un 10. zīme), pie tam papildu pozīcijas tiek veidotas kā PRODCOM List satura precīzs sadalījums.

 

Laila Ekharde

vecākais referents
Laila.Ekharde [at] csp.gov.lv