Lejupielādēt: csv, xlsx, xml
 • 07 METĀLA RŪDU IEGUVE
 • 08 PĀRĒJĀ IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
 • 10 PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANA
 • 11 DZĒRIENU RAŽOŠANA
 • 12 TABAKAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA
 • 13 TEKSTILIZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA
 • 14 APĢĒRBU RAŽOŠANA
 • 15 ĀDAS UN ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA
 • 16 KOKSNES, KOKA UN KORĶA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA, IZŅEMOT MĒBELES; SALMU UN PĪTO IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA
 • 17 PAPĪRA UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA
 • 18 POLIGRĀFIJA UN IERAKSTU REPRODUCĒŠANA
 • 19 KOKSA UN NAFTAS PĀRSTRĀDES PRODUKTU RAŽOŠANA
 • 20 ĶĪMISKO VIELU UN TO IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA
 • 21 FARMACEITISKO PAMATVIELU UN PREPARĀTU RAŽOŠANA
 • 22 GUMIJAS UN PLASTMASAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA
 • 23 NEMETĀLISKO MINERĀLU IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA
 • 24 METĀLU RAŽOŠANA
 • 25 GATAVO METĀLIZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA, IZŅEMOT MAŠĪNAS UN IEKĀRTAS
 • 26 DATORU, ELEKTRONIKAS UN OPTISKO IEKĀRTU RAŽOŠANA
 • 27 ELEKTRISKO IEKĀRTU RAŽOŠANA
 • 28 CITUR NEMINĒTU IEKĀRTU, MEHĀNISMU UN DARBA MAŠĪNU RAŽOŠANA
 • 29 AUTOMOBIĻU, PIEKABJU UN PUSPIEKABJU RAŽOŠANA
 • 30 CITU TRANSPORTLĪDZEKĻU RAŽOŠANA
 • 31 MĒBEĻU RAŽOŠANA
 • 32 CITUR NEKLASIFICĒTA RAŽOŠANA
 • 33 IEKĀRTU UN IERĪČU REMONTS UN UZSTĀDĪŠANA
 • 38 ATKRITUMU SAVĀKŠANA, APSTRĀDE UN IZVIETOŠANA; MATERIĀLU OTRREIZĒJĀ PĀRSTRĀDE
 • 99.t Kods T
 • 99.z Kods Z