Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Komunikācijas daļa

info [at] csp.gov.lv

Mēneša vidējo bruto darba samaksu nosaka, dalot bruto jeb aprēķināto darba samaksas fondu ar to darbinieku skaitu periodā (mēnesī, ceturksnī, gadā), kam aprēķināta samaksa.

Procesa apraksts

  1. Informācijas pieprasījums
    Sūtiet informācijas pieprasījumu uz e-pastu info@csp.gov.lv vai pa pastu Centrālajai statistikas pārvaldei, Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1001. Pieprasījumā svarīgi ir norādīt periodu, par kuru nepieciešama informācija. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai personai - nosaukums, PVN reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti), dzīves vieta (juridiskā adrese), tālrunis. Norādiet Jums vēlamo saņemšanas un apmaksas veidu: a) uz e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, maksājot ar pārskaitījumu b) pa pastu, maksājot ar pārskaitījumu c) CSP Informācijas centrā, maksājot ar pārskaitījumu.

  2. Informācijas saņemšana
    Saņemšanas veidi - pa e-pastu, pastu vai CSP Informācijas centrā (Lāčplēša ielā 1, Rīgā).

Maksājumi

PozīcijaCena
Izziņa par vidējo darba samaksu1.71 EUR

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Komunikācijas daļa

info [at] csp.gov.lv