Ministru kabineta noteikumi Nr.691 "Oficiālās statistikas programma 2021.–2023. gadam".
Iestāžu, kas ir atbildīgas par oficiālās statistikas sagatavošanu, sniegtā informācija par oficiālās statistikas publicēšanas termiņiem un veidu. 

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) nodrošinātā statistika (datu tabulas, preses relīzes, publikācijas u. c.) pieejama Oficiālās statistikas portālā un Eurostat datubāzē .

Centrālās statistikas pārvaldes publicēšanas kalendāru un nesen publicēto statistiku skatīt oficiālās statistikas portāla sadaļā "Datu publicēšanas kalendārs".