Responsible authority
Centre for Disease Prevention and Control
Status
International
Abbreviation
SFK
Purpose of introduction
  • ieviest vienotu terminoloģiju veselības funkcionālo stāvokļu aprakstīšanai, lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp veselības aprūpes speciālistiem, dažādu nozaru speciālistiem un invalīdiem; 
  • nodrošināt vienotu cilvēka funkcionālo stāvokļu kodēšanas shēmu.
Classification object

Cilvēka funkcionālā stāvokļa, aktivitāšu un darbības ierobežošanas problēmas.

Area of application
  • veselības aprūpes institūciju, veselības un darbspēju ekspertīzes dienestu, sociālās palīdzības un sociālās apdrošināšanas dienestu darbība;
  • veselības aprūpes statistikas apkopošana.
Author

Pasaules Veselības organizācija

Planned update or revision

Netiek plānota.

Coding system, code length, number of levels

Decimāli hierarhiskā

 

Code length 6 characters

Līmeņu skaits

5

Līmeņu apraksts

1. līmenis –   4 komponentes
2. līmenis –  30 nodaļas
3. līmenis – 362 pirmā līmeņa kodi
4. līmenis – 926 otrā līmeņa kodi
5. līmenis – 136 trešā līmeņa kodi

Hierarhijas apraksts

SFK kodi lietojami kopā ar vienu vai vairākiem apzīmētājiem, kas norāda, piemēram, veselības līmeni vai problēmas smagumu. Apzīmētāji tiek kodēti ar vienu, diviem vai vairāk cipariem aiz punkta, pie tam koda garums var sasniegt 11 zīmes.