Advanced search
    Clear filters
    Attēls ar baltu Latvijas kontūru
    Attēls ar portatīvo datoru
    Ekonomikas ministrijas Atzinības rakstu saņemot. No kreisās: EM valsts sekretārs Edmunds Valantis, CSP priekšniece Aija Žīgure, ekonomikas ministrs Viktors Valainis