Karikatūra par tautas skaitīšanu
Attēls: Nodarbināto plūsmu diagramma no dzīvesvietas līdz darba vietai
Ilustratīvs attēls - fragments no Google kartes