Ja esat saņēmis vēstuli no CSP, Jūsu adrese aptaujai tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi.  

CSP iedzīvotājus aptaujā klātienē, pa telefonu vai lūdzot aizpildīt aptaujas anketu internetā, vienmēr pirms tam par to informējot vēstulē. 

Plānotais intervijas laiks, intervētāja vārds, uzvārds un tālruņa numurs ir norādīts vēstules otrajā pusē. Ja Jums ir jautājumi par intervijas norisi, lūdzu, zvaniet savam intervētājam uz vēstulē norādīto tālruņa numuru.

Lūdzam paziņot intervētājam, ja ēkai, kurā atrodas Jūsu mājoklis, ir slēgtas ārdurvis, vai tai ir ārdurvju kods. Intervētājs, ierodoties mājoklī, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

CSP intervētāja apliecība

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt  par aptaujas norisi, zvaniet uz  bezmaksas konsultatīvo tālruni 80008811 darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Pārvalde ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

CSP garantē personas datu aizsardzību un konfidencialitāti. Statistikas likums aizliedz nodot respondentu sniegto individuālo informāciju citām iestādēm vai organizācijām.

Aicinām izmantot iespēju aizpildīt anketu CSP vietnē e.csp.gov.lv

buj baneris

Aktuālās aptaujas

Lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojums

Apsekojuma informācijas ieguve notiks no 2023. gada 18. septembra līdz 2024.gada 15. janvārim. Aptaujas anketu internetā var aizpildīt no 18. septembra līdz 5. decembrim.
Skatīt vairāk

Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauja

Intervijas notiek no 12. jūlija līdz 15. decembrim.
Skatīt vairāk

Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījuma braucieniem

Intervijas notiek visu gadu – no janvāra līdz decembrim. Anketu iespējams aizpildīt arī internetā e.csp.gov.lv
Skatīt vairāk

Darbaspēka apsekojums

Intervijas notiek visu gadu – no janvāra līdz decembrim. Anketu iespējams aizpildīt arī internetā e.csp.gov.lv
Skatīt vairāk