Ministru kabineta noteikumi Nr.691 "Oficiālās statistikas programma 2021.–2023. gadam".
Iestāžu, kas ir atbildīgas par oficiālās statistikas sagatavošanu, sniegtā informācija par oficiālās statistikas publicēšanas termiņiem un veidu. 

Atbilstoši Statistikas likumā noteiktajam visu statistikas iestāžu oficiālo statistiku, metadatus un oficiālās statistikas publicēšanas kalendāru publicē oficiālās statistikas portālā. Pārejas periods, kurā laikā Centrālā statistikas pārvalde plāno visu statistikas iestāžu oficiālās statistikas tabulas un metadatus integrēt portāla saturā, ir divi gadi kopš portāla darbības sākuma.

Statistikas publicēšanas kalendāru skatīt oficiālās statistikas portāla sadaļā "Datu publicēšanas kalendārs".

Publicēto statistiku oficiālās statistikas portālā var pārlūkot pēc tēmas vai meklētājā.

Statistikas iestāde  
Autotransporta direkcija Skatīt
Centrālā statistikas pārvalde Skatīt 
Dabas aizsardzības pārvalde Skatīt
Iepirkumu uzraudzības birojs Skatīt
Iekšlietu ministrijas informācijas centrs Skatīt
Izglītības un zinātnes ministrija Skatīt
Latvijas Nacionālā bibliotēka Skatīt
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Skatīt
Valsts meža dienests Skatīt
Valsts reģionālās attīstības aģentūra Skatīt
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests  Skatīt
Zāļu valsts aģentūra  Skatīt