Iedzīvotāju aptaujas par dzīves kvalitāti pilsētās ilustratīvais baneris

Aptauja par dzīves kvalitāti pilsētās Latvijā notiks no 1. jūlija līdz 30. septembrim deviņās Latvijas valstspilsētās (Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Ogrē, Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī). Iepriekšējā aptauja Latvijā notika 2017. gadā. Šogad aptaujā aicinām piedalīties ap 7,5 tūkstošiem mājsaimniecību no 825 tūkstošiem Latvijas mājsaimniecību jeb tikai vienu no simta. Aptaujā jautāsim par dzīves apstākļiem pilsētā, pilsētas vides kvalitāti, izglītību, nodarbinātību, pārvietošanās paradumiem pilsētā u.tml.

Ja esat saņēmis Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) vēstuli, Jūsu adrese aptaujai izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Jūsu mājsaimniecībā aptaujāsim tikai vienu personu, kurai ir vismaz 15 gadi un kurai dzimšanas diena ir vistuvāk 1. jūlijam.

Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Intervijas internetā.

Tiešsaistes aptauja norisināsies no 2022. gada 1. līdz 15. jūlijam CSP vietnē e.csp.gov.lv.  

Anketu tiešsaistē var aizpildīt tikai tā persona, kura ir saņēmusi uzaicinājuma vēstuli piedalīties aptaujā. Autorizēties e-anketas aizpildīšanai var, izmantojot internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu.

E-anketas aizpildīšanas pamācība

Ja Jums nav iespējas aizpildīt anketu internetā vēstulē norādītajā termiņā, tad ar Jums sazināsies CSP intervētājs.

Klātienes intervijas vai telefonintervijas.

Telefonintervijas vai intervijas klātienē notiks no 16. jūlija līdz 30. septembrim. Par tās norisi ar Jums sazināsies CSP intervētājs. Intervētājs, ierodoties mājoklī, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi: