CSP piedāvā iepazīties ar tautas skaitīšanas rādītāju metodoloģiju, datu kvalitāti un rezultātiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 588 “2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanas noteikumi” noteikti rādītāji, kuri tiek publicēti arī CSP datubāzē. Detalizēts 2021. gada tautas skaitīšanas rādītāju apraksts un ar tautas skaitīšanu saistītais regulējums pieejams Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 763/2008 par visaptverošu iedzīvotāju un mājokļu uzskaites datu sniegšanu reizi desmit gados, kā arī Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/543 noteiktajā publicējamo rādītāju sarakstā.

Gatavojoties tautas skaitīšanai, rādītāju apraksti tiek papildināti.

Demogrāfija

2021. gada 28. maijā CSP publicēti tautas skaitīšanas dati par iedzīvotāju skaitu 2021. gada 1. janvārī.
Skatīt vairāk

Nodarbinātība

2022. gada 15. jūnijā CSP publicēja tautas skaitīšanas datus par nodarbinātību atbilstoši iedzīvotāju nodarbinātībai 2021. gada 1. janvārī.
Skatīt vairāk

Izglītība

2022. gada 15. jūnijā CSP publicēja tautas skaitīšanas datus par iedzīvotāju augstāko iegūto izglītības līmeni 2021. gada 1. janvārī. Jau tagad CSP piedāvā iepazīties ar 2019. gada datiem, kas sagatavoti pēc jaunas skaitīšanas metodes.
Skatīt vairāk

Migrācija

2021. gada 28. maijā CSP publicēti tautas skaitīšanas dati par migrāciju.
Skatīt vairāk

Mājsaimniecības un ģimenes

2021. gada 30. jūlijā CSP publicēti tautas skaitīšanas dati par mājsaimniecībām un ģimenēm.
Skatīt vairāk

Mājokļi

2021. gada sākumā Latvijā bija 1 063 939 tradicionālie mājokļi (dzīvokļi vai privātmājas), un no tiem 811 tūkst. jeb 76,2 % mājokļu apdzīvo Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji.
Skatīt vairāk

Tautas skaitīšanas rezultāti CSP datubāzē tiks publicēti atbilstoši datu publicēšanas kalendāram.