Oficiālās statistikas iestādes ir visas valsts institūcijas, kuras saskaņā ar Statistikas likumu nodrošina oficiālo statistiku (turpmāk – Statistikas iestādes).  Statistikas iestāžu, tai skaitā,  kas nodrošina oficiālo Eiropas statistiku, uzskaitījums ir atrodams apakšsadaļā Kontaktpersonas statistikas jautājumos. 

Jautājumiem par oficiālās statistikas sistēmu, tās koordināciju aicinām  izmantot e-pastu: oficiala.statistika@csp.gov.lv, jautājumiem par oficiālās statistikas programmu izmantot e-pastu: osp@csp.gov.lv

Ance Svārupa-Lūse
Ance.Svarupa@csp.gov.lv
+371 67366959
Oficiālā statistikas programma, statistikas veidlapas

Ieva Kurme
Ieva.Kurme@csp.gov.lv
+371 67366619
Klasifikācijas

Uldis Ainārs
Uldis.Ainars@csp.gov.lv
+371 67366920
Datu izplatīšana

Agnese Lasmane
Agnese.Lasmane@csp.gov.lv
+371 67366770
Kvalitātes vispārīgās prasības, Eiropas Statistikas prakses kodekss

Ieva Zemeskalna
Ieva.Zemeskalna@csp.gov.lv
international@csp.gov.lv
+371 67366602
ANO un OECD statistikas jautājumi

Iestādes nosaukums Kontaktpersonas
Agroresursu un ekonomikas institūts

Valda Bratka
Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas vadītāja
valda.bratka@arei.lv
+371 67167909
Oficiālā statistika par lauksaimniecības produktu standarta produkciju (standart output)

Armands Vēveris
Lauku attīstības novērtēšanas daļas eksperts / pētnieks
armands.veveris@arei.lv
+371 28676331
Oficiālā statistika par:
Lauksaimniecības ekonomiskajiem kontiem
Lauksaimniecības produkciju salīdzināmajās un faktiskajās cenās
Nokauto liellopu un cūku skaita prognozēm

Dainis Strumpe
Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas ekonomists / zinātniskais asistents
dainis.strumpe@arei.lv
+371 26182425
Oficiālā statistika par lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenām un to indeksiem

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Ilze Briede
Migrācijas nodaļas vadītāja
ilze.briede@pmlp.gov.lv
+371 67219546
Oficiālā statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē

Gunta Lāce
Patvēruma lietu nodaļas vecākā referente
gunta.lace@pmlp.gov.lv
+371 67219571
Oficiālā statistika par starptautisko aizsardzību

Slimību profilakses un kontroles centrs

Jana Lepiksone
Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore
jana.lepiksone@spkc.gov.lv
+371 67387654

Jānis Misiņš
Veselības statistikas nodaļas vadītājs
janis.misins@spkc.gov.lv
+371 67501582

Valsts augu aizsardzības dienests Vija Lazdauska
Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļas inspektore
vija.lazdauska@vaad.gov.lv
+371 67550921
Valsts robežsardze

Rolands Vildavs
Operatīvās vadības pārvaldes Analītiskās nodaļas priekšnieks
Rolands.Vildavs@rs.gov.lv
+371 67075638

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Lauris Siņics
Iekšzemes ūdeņu nodaļas vecākais speciālists
lauris.sinics@lvgmc.lv
+371 67032014
Zemkopības ministrija

Ilona Mežiniece-Briede
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietniece
ilona.meziniece-briede@zm.gov.lv
+371 29143935

Sanita Maže
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta
Pārtikas nozares nodaļas vecākā referente
sanita.maze@zm.gov.lv
+371 67027646
Oficiālā statistika par bioloģisko lauksaimniecību

Ilze Rutkovska
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece
ilze.rutkovska@zm.gov.lv
+371 67027108
Oficiālā statistika par:
Zvejas kuģu skaitu, galvenā kuģa dzinēja jaudu un kuģa tonnāžu
Izkrauto zivju daudzumu un vidējo cenu

Anita Krampe
Meža resursu un medību nodaļas vecākā referente
anita.krampe@zm.gov.lv
+371 67027410
Oficiālā statistika par mežu platību, koksnes krāju, meža nozares produkciju

Iestādes nosaukums

Kontaktpersonas

Agroresursu un ekonomikas institūts

Valda Bratka
Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas vadītāja
valda.bratka@arei.lv
+371 67167909
Oficiālā statistika par lauksaimniecības produktu standarta produkciju (standart output)

Armands Vēveris
Lauku attīstības novērtēšanas daļas eksperts / pētnieks
armands.veveris@arei.lv
+371 28676331
Oficiālā statistika par:
Lauksaimniecības ekonomiskajiem kontiem
Lauksaimniecības produkciju salīdzināmajās un faktiskajās cenās
Nokauto liellopu un cūku skaita prognozēm

Dainis Strumpe
Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas ekonomists / zinātniskais asistents
dainis.strumpe@arei.lv
+371 26182425
Oficiālā statistika par lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenām un to indeksiem

Dabas aizsardzības pārvalde

Gita Strode
Dabas aizsardzības departamenta direktore
Gita.Strode@daba.gov.lv
+371 67509761
+371 29455010

Sintija Kotāne
Dabas aizsardzības departamenta
Monitoringa un plānojumu nodaļas vadītāja
sintija.kotane@daba.gov.lv
+371 28332489

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Sarmīte Klementjeva
Noziedzīgo nodarījumus uzskaites nodaļas vadītāja 
sarmite.klementjeva@ic.iem.gov.lv
+371 67208509

Iepirkumu uzraudzības birojs

Renāte Kundziņa
Informācijas departamenta vecākā referente
renate.kundzina@iub.gov.lv
+371 67326708

Baiba Ruķere-Lenkeviča
Informācijas departamenta direktores vietniece
Baiba.Rukere-Lenkevica@iub.gov.lv
+371 67326709

Ieslodzījuma vietu pārvalde

Una Zvaigzne
Centrālā aparāta Stratēģijas daļas galvenā inspektore
una.zvaigzne@ievp.gov.lv
+371 67290277 
+371 26341120

Izglītības un zinātnes ministrija

Ieva Ervalde 
Izglītības departamenta eksperte
ieva.ervalde@izm.gov.lv
+371 65804933

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Sanda Liepiņa
Finanšu analīzes un uzskaites nodaļas vadītāja 
sanda.liepina@iaui.gov.lv
+371 67504953

Kultūras ministrija

Aija Upmale
Kultūrpolitikas departamenta referente
aija.upmale@km.gov.lv
+371 67330214

Labklājības ministrija

Žanis Buhanovskis
Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas plānošanas departamenta vecākais referents
zanis.buhanovskis@lm.gov.lv
+371 67021670
Oficiālā statistika par :
Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumiem
Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem
Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām
Aprūpi mājās
Operatīvajiem datiem par trūcīgo un maznodrošināto personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību
No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālo rehabilitāciju

Solveiga Siliņa
Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte
solveiga.silina@lm.gov.lv
+371 67021598
Oficiālā statistika par kvalitatīvo informāciju par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā

Ruta Veidliņa
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā eksperte
Ruta.Veidlina@lm.gov.lv
+371 67782951
Oficiālā statistika par invaliditātes noteikšanu

Latvijas Nacionālais arhīvs

Inese Betaga
Vecākā eksperte
inese.betaga@arhivi.gov.lv
+371 29804046

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Diāna Rudzīte
Bibliotēku attīstības centra statistikas eksperte
diana.rudzite@lnb.lv
+371 67806128
Oficiālā statistika par bibliotēku darbības rādītājiem

Gunta Lodziņa
Krājumu veidošanas nodaļas Izdevējdarbības statistikas eksperte
izdevejiem@lnb.lv
gunta.lodzina@lnb.lv
+371 67716201
+371 22029325
Oficiālā statistika par grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošanu, tai skaitā bērnu auditorijai

Lauksaimniecības datu centrs

Ingūna Slice
Lauksaimniecības departamenta direktore
inguna.slice@ldc.gov.lv
+371 67095054
+371 29255270

Lauris Vēriņš
Datu savākšanas un atlases nodaļas vadītājs
lauris.verins@ldc.gov.lv
+371 67095057

Lauku atbalsta dienests

Jānis Vaļģis
Informācijas departamenta Informācijas un statistikas daļas vadītāja vietnieks
janis.valgis@lad.gov.lv
+371 25783548

Nacionālais kino centrs

Agnese Zapāne
Vecākā referente
agnese.zapane@nkc.gov.lv
+371 2654975

Lelda Ozola
Radošā Eiropa MEDIA informācijas centra vadītāja
lelda.ozola@nkc.gov.lv
+371 67358857

Nacionālais veselības dienests

Signe Širova
Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītāja
signe.sirova@vmnvd.gov.lv
+371 67045016

Zita Karjusa
Datu pārvaldības un analīzes nodaļas sistēmanalītiķe
zita.karjusa@vmnvd.gov.lv
+371 67519978

Nodarbinātības valsts aģentūra

Ilze Bērziņa
Statistikas nodaļas vadītāja
ilze.berzina@nva.gov.lv
+371 67021731
+371 26541870

Finanšu izlūkošanas dienests

Rihards Šteins
Stratēģiskās analīzes nodaļas riska analītiķis
rihards.steins@fid.gov.lv
+371 67969495

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Ilze Briede
Migrācijas nodaļas vadītāja
ilze.briede@pmlp.gov.lv
+371 67219546
Oficiālā statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē

Gunta Lāce
Patvēruma lietu nodaļas vecākā referente
gunta.lace@pmlp.gov.lv
+371 67219571
Oficiālā statistika par starptautisko aizsardzību

Slimību profilakses un kontroles centrs

Jana Lepiksone
Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore
jana.lepiksone@spkc.gov.lv
+371 67387654

Jānis Misiņš
Veselības statistikas nodaļas vadītājs
janis.misins@spkc.gov.lv
+371 67501582

Tiesu administrācija

Līga Reinfelde
Starptautiskās sadarbības un analītikas nodaļas vecākā statistiķe
Liga.Reinfelde@ta.gov.lv
+371 29401741

Elvis Berjoza
Starptautiskās sadarbības un analītikas nodaļas vecākais statistiķis
Elvis.Berjoza@ta.gov.lv
+371 29401741

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Ērika Peipere
Finanšu nodaļas vadītāja
erika.peipere@ugf.gov.lv  
+371 67830625

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

Juris Kreicbergs
IT departamenta statistikas datu apstrādes vadītājs
Juris.Kreicbergs@csdd.gov.lv
+371 29245628

Valsts augu aizsardzības dienests

Vija Lazdauska
Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļas inspektore
vija.lazdauska@vaad.gov.lv
+371 67550921

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Brigita Veidmane
Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktora vietniece
brigita.veidmane@bti.gov.lv
+371 67359142
+371 27073874

Aija Erno
Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta galvenā inspektore
aija.erno@bti.gov.lv
+371 67359152 
+371 29194361

Valsts darba inspekcija

Agnija Murāne
Darba aizsardzības nodaļas vecākā eksperte
agnija.murane@vdi.gov.lv
+371 67021709

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija

Linda Gailīte
Attīstības daļas vadītāja
linda.gailite@vdzti.gov.lv
+371 67234308

Valsts izglītības satura centrs

Lauris Grīvans
Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja vietnieks
lauris.grivans@visc.gov.lv
+371 67814472

Valsts meža dienests

Mārīte Balode
Meža resursu pārvaldības departamenta vecākā referente
marite.balode@vmd.gov.lv
+371 28694002

Valsts probācijas dienests

Emīls Kālis
Darbības analīzes un attīstības departamenta sistēmanalītiķis
emils.kalis@vpd.gov.lv
+371 29391152

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Arvis Širaks
Direktora vietnieks - Administratīvā departamenta direktors
Arvis.Siraks@vraa.gov.lv
+371 66164622

Valsts robežsardze

Rolands Vildavs
Operatīvās vadības pārvaldes Analītiskās nodaļas priekšnieks
Rolands.Vildavs@rs.gov.lv
+371 67075638

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Inita Ozolniece
Sabiedriskā transporta finanšu analīzes nodaļas analītiķe
inita.ozolniece@atd.lv
+371 67686487

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Lauris Siņics
Iekšzemes ūdeņu nodaļas vecākais speciālists
lauris.sinics@lvgmc.lv
+371 67032014

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Evita Česka
Statistikas daļas vadītāja
evita.ceska@vsaa.lv
+371 67013666

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Igors Rusinovs
Operatīvās vadības pārvaldes Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu nodaļas vecākais inspektors
igors.rusinovs@vugd.gov.lv
+371 67075996
+371 27896492

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Rudīte Vesere
Vides aizsardzības departamenta direktore
rudite.vesere@varam.gov.lv
+371 67026464

Zāļu valsts aģentūra

Kristīne Edolfa-Kalniņa
Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļas eksperte
Kristine.Edolfa-Kalnina@zva.gov.lv
+371 67078413

Zemkopības ministrija

Ilona Mežiniece-Briede
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietniece
ilona.meziniece-briede@zm.gov.lv
+371 29143935

Sanita Maže
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta
Pārtikas nozares nodaļas vecākā referente
sanita.maze@zm.gov.lv
+371 67027646
Oficiālā statistika par bioloģisko lauksaimniecību

Ilze Rutkovska
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece
ilze.rutkovska@zm.gov.lv
+371 67027108
Oficiālā statistika par:
Zvejas kuģu skaitu, galvenā kuģa dzinēja jaudu un kuģa tonnāžu
Izkrauto zivju daudzumu un vidējo cenu

Anita Krampe
Meža resursu un medību nodaļas vecākā referente
anita.krampe@zm.gov.lv
+371 67027410
Oficiālā statistika par mežu platību, koksnes krāju, meža nozares produkciju

Aktualitātes

Centrālā statistikas pārvalde oficiālās statistikas sistēmas ietvaros rīko nākamo neklātienes sanāksmi šī gada 18. decembrī plkst. 10:00.

Sanāksmes tēmas:

Aicināti pieteikties statistikas iestāžu pārstāvji, kuri iestādē atbild par oficiālās statistikas nodrošināšanu, un interesenti, sūtot e-pastu uz oficiala.statistika@csp.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, iestādi un amatu.

Centrālā statistikas pārvalde rīkos Oficiālās statistikas programmas (OSP) aizpildīšanas kārtības apmācības statistikas iestāžu pārstāvjiem, kuri atbild par oficiālās statistikas nodrošināšanu. Neklātienes sanāksme notiks šī gada 9. maijā plkst. 11:00.

Centrālā statistikas pārvalde, turpinot aizsākto tradīciju, oficiālās statistikas sistēmas ietvaros rīko nākamo neklātienes sanāksmi šī gada 13. aprīlī plkst. 10:00.

Sanāksmes tēmas:

 • Latvijas Oficiālās statistikas sistēmas detalizētās ekspertīzes (audita) rezultāti,
 • Detalizētās ekspertīzes dalībnieku (ONAs) galvenās atziņas un ieteikumi.

Aicināti pieteikties statistikas iestāžu pārstāvji, kuri iestādē atbild par oficiālās statistikas nodrošināšanu, un interesenti, sūtot e-pastu uz oficiala.statistika@csp.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, iestādi un amatu.

Centrālā statistikas pārvalde, turpinot aizsākto tradīciju, oficiālās statistikas sistēmas ietvaros rīko nākamo neklātienes sanāksmi šī gada 15. decembrī plkst. 10:00.

Sanāksmes tēmas:

 • Metadati Oficiālajā statistikas portālā: CSP pieredze sociālās statistikas metadatu sagatavošanā saskaņā ar ESS standarta SIMS 2.0 struktūru,
 • Oficiālās statistikas programmas izpilde,
 • Kopsavilkums par statistikas iestāžu atbilstību Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasībām 2022. gadā.

Aicināti pieteikties statistikas iestāžu pārstāvji, kuri iestādē atbild par oficiālās statistikas nodrošināšanu, un interesenti, sūtot e-pastu uz oficiala.statistika@csp.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, iestādi un amatu.

Centrālā statistikas pārvalde, turpinot aizsākto tradīciju, oficiālās statistikas sistēmas ietvaros rīko nākamo neklātienes sanāksmi šī gada 21. septembrī plkst. 10:00.

Sanāksmes tēmas:

 • Statistikas datu un metadatu publicēšana Oficiālās statistikas portālā – aktualitātes,
 • Aktualitātes par Eurostat Detalizētās ekspertīzes plānošanu (par Eiropas statistikas prakses kodeksa noteikto prasību ieviešanu Latvijas oficiālās statistikas sistēmā),
 • CSP pieredze būvniecības un rūpniecības statistikas metadatu sagatavošanā saskaņā ar ESS standarta SIMS 2.0 struktūru.

Aicināti pieteikties statistikas iestāžu pārstāvji, kuri iestādē atbild par oficiālās statistikas nodrošināšanu, un interesenti, sūtot e-pastu uz oficiala.statistika@csp.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, iestādi un amatu.

Centrālā statistikas pārvalde, turpinot aizsākto tradīciju, oficiālās statistikas sistēmas ietvaros rīko nākamo neklātienes sanāksmi šī gada 24. februārī pl. 10.00.

Sanāksmes tēmas:

Aicināti pieteikties statistikas iestāžu pārstāvji, kuri iestādē atbild par oficiālās statistikas nodrošināšanu, un interesenti, sūtot e-pastu uz oficiala.statistika@csp.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, iestādi un amatu.

Starptautiskā oficiālās statistikas asociācija (IAOS) aicina pieteikties 2022. gada jauno statistiķu (jaunāki par 35 gadiem) konkursam. Tā mērķis ir veicināt jauno statistiķu interesi par oficiālo statistiku. Labākā darba autors saņems apbalvojumu – balvu naudas izteiksmē un iespēju piedalīties un prezentēt darbu starptautiskajā statistikas konferencē. Naudas balvas saņems arī otrās un trešās vietas ieguvēji.

 

Pieteikšanās termiņš 11.02.2022. Plašāka informācija pieejama Starptautiskās Oficiālās statistikas asociācijas tīmekļa vietnē.

Centrālā statistikas pārvalde, turpinot aizsākto tradīciju, oficiālās statistikas sistēmas ietvaros rīko nākamo neklātienes sanāksmi šī gada 6. oktobrī pl. 14:30.

Sanāksmes tēmas:

 • 2021. gada Tautas skaitīšanas norise un rezultāti
 • Iedzīvotāju skaits - PMLP un CSP datu atšķirība
 • Valsts meža dienesta pieredze statistikas datu un metadatu publicēšanā Oficiālās statistikas portālā

Aicināti pieteikties statistikas iestāžu pārstāvji, kuri iestādē atbild par oficiālās statistikas nodrošināšanu, un interesenti, sūtot e-pastu uz oficiala.statistika@csp.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, iestādi un amatu.

Starptautiskā oficiālās statistikas asociācija (IAOS) aicina pieteikties ikgadējam jauno statistiķu (jaunāki par 35 gadiem) konkursam. Tā mērķis ir veicināt jauno statistiķu interesi par oficiālo statistiku. Labākā darba autors saņems apbalvojumu – balvu naudas izteiksmē un iespēju piedalīties un prezentēt darbu starptautiskajā statistikas konferencē.

Vairāk informācijas par projektu un pieteikšanās kritērijiem šeit:  https://www.iaos-isi.org/index.php/statistics-prize.

Statistikas iestāžu darbiniekiem, kas nodrošina Eiropas statistiku, ir iespēja pieteikties Eurostat piedāvātajiem apmācību kursiem ESTP (European Statistical Training Programme).
ESTP kursu mērķis ir nodrošināt Eiropas statistiķiem apmācības jaunu metožu, paņēmienu un labās prakses apguvei.

Atjaunotais ESTP kursu katalogs un to pieteikšanās termiņi ir pieejams šajā saitē: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/estp-training-offer_en 

Visi ESTP kursi līdz 2021. gada jūnijam (ieskaitot) norisināsies tiešsaistē angļu valodā.
Dalība ESTP kursos ir bezmaksas, jo to finansē Eurostat un EFTA.

Lai pieteiktos, interesentus lūdzam aizpildīt pieteikuma formu (pieejama Oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļa vietnē) un nosūtīt CSP uz e-pastu estp@csp.gov.lv, vēlams vismaz vienu nedēļu pirms ESTP kursa katalogā norādītā pieteikuma iesniegšanas termiņa.

Atzīmējot Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 101. gadadienu, no 1. septembra testa režīmā ir pieejams Oficiālās statistikas portāls stat.gov.lv, kas turpmāk apvienos CSP un citu valsts iestāžu sagatavoto oficiālo un eksperimentālo statistiku. Uzzini vairāk sadaļā "Aktualitātes". 

Oficiālās statistikas portālā (turpmāk – Portāls) vienkopus savu sagatavoto oficiālo statistiku un metadatus publicēs visas valsts iestādes, kas nodrošina oficiālo statistiku (turpmāk – statistikas iestādes) saskaņā ar Oficiālās statistikas programmu. Portāla pārvaldība ir Centrālās statistikas pārvaldes kompetencē un tā uzturēšana ir noteikta Ministru kabineta 11.08.2020. noteikumos Nr. 501,  kas nosaka kārtību oficiālās statistikas publicēšanai un uzturēšanai portālā, kā arī portāla tehniskās prasības.