Oficiālās statistikas iestādes ir visas valsts institūcijas, kuras saskaņā ar Statistikas likumu nodrošina oficiālo statistiku (turpmāk – Statistikas iestādes).  Statistikas iestāžu, tai skaitā,  kas nodrošina oficiālo Eiropas statistiku, uzskaitījums ir atrodams apakšsadaļā Kontaktpersonas statistikas jautājumos. 

Sanāksmes

Šobrīd neviena sanāksme nav plānota.

CSP kontaktpersonas statistikas koordinācijas jautājumos

Jautājumiem par oficiālās statistikas sistēmu, tās koordināciju aicinām  izmantot e-pastu: oficiala.statistika@csb.gov.lv

Agroresursu un ekonomikas institūts

Lauksaimniecības datu centrs

Nacionālais veselības dienests

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Slimību profilakses un kontroles centrs

Valsts robežsardze

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Zemkopības ministrija

Valsts augu aizsardzības dienests

Agroresursu un ekonomikas institūts

Dabas aizsardzības pārvalde

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Iepirkumu uzraudzības birojs

Ieslodzījuma vietu pārvalde

Izglītības un zinātnes ministrija

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Kultūras ministrija

Labklājības ministrija

Latvijas Nacionālais arhīvs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Lauksaimniecības datu centrs

Lauku atbalsta dienests

Nacionālais kino centrs

Nacionālais veselības dienests

Nodarbinātības valsts aģentūra

Finanšu izlūkošanas dienests

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Gunta Lāce

Slimību profilakses un kontroles centrs

Tiesu administrācija

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"

Valsts augu aizsardzības dienests

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Valsts darba inspekcija

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija

Valsts izglītības satura centrs

Valsts kase

Valsts meža dienests

Valsts probācijas dienests

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Valsts robežsardze

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Zāļu valsts aģentūra

Zemkopības ministrija

Aktualitātes

Statistikas iestāžu darbiniekiem, kas nodrošina Eiropas statistiku, ir iespēja pieteikties Eurostat piedāvātajiem apmācību kursiem ESTP (European Statistical Training Programme).
ESTP kursu mērķis ir nodrošināt Eiropas statistiķiem apmācības jaunu metožu, paņēmienu un labās prakses apguvei.

Atjaunotais ESTP kursu katalogs un to pieteikšanās termiņi ir pieejams šajā saitē: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/estp-training-offer_en 

Visi ESTP kursi līdz 2021. gada jūnijam (ieskaitot) norisināsies tiešsaistē angļu valodā.
Dalība ESTP kursos ir bezmaksas, jo to finansē Eurostat un EFTA.

Lai pieteiktos, interesentus lūdzam aizpildīt pieteikuma formu (pieejama Oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļa vietnē) un nosūtīt CSP uz e-pastu estp@csb.gov.lv, vēlams vismaz vienu nedēļu pirms ESTP kursa katalogā norādītā pieteikuma iesniegšanas termiņa.

Atzīmējot Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 101. gadadienu, no 1. septembra testa režīmā ir pieejams Oficiālās statistikas portāls stat.gov.lv, kas turpmāk apvienos CSP un citu valsts iestāžu sagatavoto oficiālo un eksperimentālo statistiku. Uzzini vairāk sadaļā "Aktualitātes". 

Oficiālās statistikas portālā (turpmāk – Portāls) vienkopus savu sagatavoto oficiālo statistiku un metadatus publicēs visas valsts iestādes, kas nodrošina oficiālo statistiku (turpmāk – statistikas iestādes) saskaņā ar Oficiālās statistikas programmu. Portāla pārvaldība ir Centrālās statistikas pārvaldes kompetencē un tā uzturēšana ir noteikta Ministru kabineta 11.08.2020. noteikumos Nr. 501,  kas nosaka kārtību oficiālās statistikas publicēšanai un uzturēšanai portālā, kā arī portāla tehniskās prasības.