Oficiālās statistikas iestādes ir visas valsts institūcijas, kuras saskaņā ar Statistikas likumu nodrošina oficiālo statistiku (turpmāk – Statistikas iestādes).  Statistikas iestāžu, tai skaitā,  kas nodrošina oficiālo Eiropas statistiku, uzskaitījums ir atrodams apakšsadaļā Kontaktpersonas statistikas jautājumos. 

CSP kontaktpersonas statistikas koordinācijas jautājumos

Jautājumiem par oficiālās statistikas sistēmu, tās koordināciju aicinām  izmantot e-pastu: oficiala.statistika@csp.gov.lv

Agroresursu un ekonomikas institūts

 • Valda Bratka
  Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas vadītāja
  valda.bratka@arei.lv
  67167909
  Oficiālā statistika par lauksaimniecības produktu standarta produkciju (standart output)
 • Armands Vēveris
  Lauku attīstības novērtēšanas daļas eksperts / pētnieks
  armands.veveris@arei.lv
  28676331
  Oficiālā statistika par:
  Lauksaimniecības ekonomiskajiem kontiem
  Lauksaimniecības produkciju salīdzināmajās un faktiskajās cenās
  Nokauto liellopu un cūku skaita prognozēm
 • Dainis Strumpe
  Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas ekonomists / zinātniskais asistents
  dainis.strumpe@arei.lv
  26182425
  Oficiālā statistika par lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenām un to indeksiem

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 • Ilze Briede
  Migrācijas nodaļas vadītāja
  ilze.briede@pmlp.gov.lv
  67219546
  Oficiālā statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē
 • Gunta Lāce
  Patvēruma lietu nodaļas vecākā referente
  gunta.lace@pmlp.gov.lv
  67219571
  Oficiālā statistika par starptautisko aizsardzību

Slimību profilakses un kontroles centrs

Valsts augu aizsardzības dienests

Valsts robežsardze

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Zemkopības ministrija

 • Ilona Mežiniece-Briede
  Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietniece
  ilona.meziniece-briede@zm.gov.lv
  29143935
 • Sanita Maže
  Tirgus un tiešā atbalsta departamenta
  Pārtikas nozares nodaļas vecākā referente
  sanita.maze@zm.gov.lv
  67027646
  Oficiālā statistika par bioloģisko lauksaimniecību
 • Ilze Rutkovska
  Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece
  ilze.rutkovska@zm.gov.lv
  67027108
  Oficiālā statistika par:
  Zvejas kuģu skaitu, galvenā kuģa dzinēja jaudu un kuģa tonnāžu
  Izkrauto zivju daudzumu un vidējo cenu
 • Anita Krampe
  Meža resursu un medību nodaļas vecākā referente
  anita.krampe@zm.gov.lv
  67027410
  Oficiālā statistika par mežu platību, koksnes krāju, meža nozares produkciju

Agroresursu un ekonomikas institūts

 • Valda Bratka
  Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas vadītāja
  valda.bratka@arei.lv
  67167909
  Oficiālā statistika par lauksaimniecības produktu standarta produkciju (standart output)
 • Armands Vēveris
  Lauku attīstības novērtēšanas daļas eksperts / pētnieks
  armands.veveris@arei.lv
  28676331
  Oficiālā statistika par:
  Lauksaimniecības ekonomiskajiem kontiem
  Lauksaimniecības produkciju salīdzināmajās un faktiskajās cenās
  Nokauto liellopu un cūku skaita prognozēm
 • Dainis Strumpe
  Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas ekonomists / zinātniskais asistents
  dainis.strumpe@arei.lv
  26182425
  Oficiālā statistika par lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenām un to indeksiem

Dabas aizsardzības pārvalde

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Iepirkumu uzraudzības birojs

Ieslodzījuma vietu pārvalde

Izglītības un zinātnes ministrija

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Kultūras ministrija

Labklājības ministrija

 • Žanis Buhanovskis
  Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas plānošanas departamenta vecākais referents
  zanis.buhanovskis@lm.gov.lv
  67021670
  Oficiālā statistika par :
  Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumiem
  Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem
  Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām
  Aprūpi mājās
  Operatīvajiem datiem par trūcīgo un maznodrošināto personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību
  No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālo rehabilitāciju
 • Solveiga Siliņa
  Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte
  solveiga.silina@lm.gov.lv
  67021598
  Oficiālā statistika par kvalitatīvo informāciju par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā
 • Ruta Veidliņa
  Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā eksperte
  Ruta.Veidlina@lm.gov.lv
  67782951
  Oficiālā statistika par invaliditātes noteikšanu

Latvijas Nacionālais arhīvs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

 • Diāna Rudzīte
  Bibliotēku attīstības centra statistikas eksperte
  diana.rudzite@lnb.lv
  67806128
  Oficiālā statistika par bibliotēku darbības rādītājiem
 • Gunta Lodziņa
  Krājumu veidošanas nodaļas Izdevējdarbības statistikas eksperte
  izdevejiem@lnb.lv
  gunta.lodzina@lnb.lv
  67716201, 22029325
  Oficiālā statistika par grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošanu, tai skaitā bērnu auditorijai

Lauksaimniecības datu centrs

Lauku atbalsta dienests

Nacionālais kino centrs

Nacionālais veselības dienests

Nodarbinātības valsts aģentūra

Finanšu izlūkošanas dienests

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 • Ilze Briede
  Migrācijas nodaļas vadītāja
  ilze.briede@pmlp.gov.lv
  67219546
  Oficiālā statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē
 • Gunta Lāce
  Patvēruma lietu nodaļas vecākā referente
  gunta.lace@pmlp.gov.lv
  67219571
  Oficiālā statistika par starptautisko aizsardzību

Slimību profilakses un kontroles centrs

Tiesu administrācija

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"

Valsts augu aizsardzības dienests

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Valsts darba inspekcija

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija

Valsts izglītības satura centrs

Valsts kase

Valsts meža dienests

Valsts probācijas dienests

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Valsts robežsardze

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Zāļu valsts aģentūra

Zemkopības ministrija

 • Ilona Mežiniece-Briede
  Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietniece
  ilona.meziniece-briede@zm.gov.lv
  29143935
 • Sanita Maže
  Tirgus un tiešā atbalsta departamenta
  Pārtikas nozares nodaļas vecākā referente
  sanita.maze@zm.gov.lv
  67027646
  Oficiālā statistika par bioloģisko lauksaimniecību
 • Ilze Rutkovska
  Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece
  ilze.rutkovska@zm.gov.lv
  67027108
  Oficiālā statistika par:
  Zvejas kuģu skaitu, galvenā kuģa dzinēja jaudu un kuģa tonnāžu
  Izkrauto zivju daudzumu un vidējo cenu
 • Anita Krampe
  Meža resursu un medību nodaļas vecākā referente
  anita.krampe@zm.gov.lv
  67027410
  Oficiālā statistika par mežu platību, koksnes krāju, meža nozares produkciju

 

Aktualitātes

Centrālā statistikas pārvalde, turpinot aizsākto tradīciju, oficiālās statistikas sistēmas ietvaros rīko nākamo neklātienes sanāksmi šī gada 21. septembrī plkst. 10:00.

Sanāksmes tēmas:

 • Statistikas datu un metadatu publicēšana Oficiālās statistikas portālā – aktualitātes,
 • Aktualitātes par Eurostat Detalizētās ekspertīzes plānošanu (par Eiropas statistikas prakses kodeksa noteikto prasību ieviešanu Latvijas oficiālās statistikas sistēmā),
 • CSP pieredze būvniecības un rūpniecības statistikas metadatu sagatavošanā saskaņā ar ESS standarta SIMS 2.0 struktūru.

Aicināti pieteikties statistikas iestāžu pārstāvji, kuri iestādē atbild par oficiālās statistikas nodrošināšanu, un interesenti, sūtot e-pastu uz oficiala.statistika@csp.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, iestādi un amatu.

Centrālā statistikas pārvalde, turpinot aizsākto tradīciju, oficiālās statistikas sistēmas ietvaros rīko nākamo neklātienes sanāksmi šī gada 24. februārī pl. 10.00.

Sanāksmes tēmas:

Aicināti pieteikties statistikas iestāžu pārstāvji, kuri iestādē atbild par oficiālās statistikas nodrošināšanu, un interesenti, sūtot e-pastu uz oficiala.statistika@csp.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, iestādi un amatu.

Starptautiskā oficiālās statistikas asociācija (IAOS) aicina pieteikties 2022. gada jauno statistiķu (jaunāki par 35 gadiem) konkursam. Tā mērķis ir veicināt jauno statistiķu interesi par oficiālo statistiku. Labākā darba autors saņems apbalvojumu – balvu naudas izteiksmē un iespēju piedalīties un prezentēt darbu starptautiskajā statistikas konferencē. Naudas balvas saņems arī otrās un trešās vietas ieguvēji.

 

Pieteikšanās termiņš 11.02.2022. Plašāka informācija pieejama Starptautiskās Oficiālās statistikas asociācijas tīmekļa vietnē.

Centrālā statistikas pārvalde, turpinot aizsākto tradīciju, oficiālās statistikas sistēmas ietvaros rīko nākamo neklātienes sanāksmi šī gada 6. oktobrī pl. 14:30.

Sanāksmes tēmas:

 • 2021. gada Tautas skaitīšanas norise un rezultāti
 • Iedzīvotāju skaits - PMLP un CSP datu atšķirība
 • Valsts meža dienesta pieredze statistikas datu un metadatu publicēšanā Oficiālās statistikas portālā

Aicināti pieteikties statistikas iestāžu pārstāvji, kuri iestādē atbild par oficiālās statistikas nodrošināšanu, un interesenti, sūtot e-pastu uz oficiala.statistika@csp.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, iestādi un amatu.

Starptautiskā oficiālās statistikas asociācija (IAOS) aicina pieteikties ikgadējam jauno statistiķu (jaunāki par 35 gadiem) konkursam. Tā mērķis ir veicināt jauno statistiķu interesi par oficiālo statistiku. Labākā darba autors saņems apbalvojumu – balvu naudas izteiksmē un iespēju piedalīties un prezentēt darbu starptautiskajā statistikas konferencē.

Vairāk informācijas par projektu un pieteikšanās kritērijiem šeit:  https://www.iaos-isi.org/index.php/statistics-prize.

Statistikas iestāžu darbiniekiem, kas nodrošina Eiropas statistiku, ir iespēja pieteikties Eurostat piedāvātajiem apmācību kursiem ESTP (European Statistical Training Programme).
ESTP kursu mērķis ir nodrošināt Eiropas statistiķiem apmācības jaunu metožu, paņēmienu un labās prakses apguvei.

Atjaunotais ESTP kursu katalogs un to pieteikšanās termiņi ir pieejams šajā saitē: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/estp-training-offer_en 

Visi ESTP kursi līdz 2021. gada jūnijam (ieskaitot) norisināsies tiešsaistē angļu valodā.
Dalība ESTP kursos ir bezmaksas, jo to finansē Eurostat un EFTA.

Lai pieteiktos, interesentus lūdzam aizpildīt pieteikuma formu (pieejama Oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļa vietnē) un nosūtīt CSP uz e-pastu estp@csp.gov.lv, vēlams vismaz vienu nedēļu pirms ESTP kursa katalogā norādītā pieteikuma iesniegšanas termiņa.

Atzīmējot Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 101. gadadienu, no 1. septembra testa režīmā ir pieejams Oficiālās statistikas portāls stat.gov.lv, kas turpmāk apvienos CSP un citu valsts iestāžu sagatavoto oficiālo un eksperimentālo statistiku. Uzzini vairāk sadaļā "Aktualitātes". 

Oficiālās statistikas portālā (turpmāk – Portāls) vienkopus savu sagatavoto oficiālo statistiku un metadatus publicēs visas valsts iestādes, kas nodrošina oficiālo statistiku (turpmāk – statistikas iestādes) saskaņā ar Oficiālās statistikas programmu. Portāla pārvaldība ir Centrālās statistikas pārvaldes kompetencē un tā uzturēšana ir noteikta Ministru kabineta 11.08.2020. noteikumos Nr. 501,  kas nosaka kārtību oficiālās statistikas publicēšanai un uzturēšanai portālā, kā arī portāla tehniskās prasības.