Aptaujas par atpūtas braucieniem baneris

Aptauja par atpūtas un darījuma braucieniem notiek jau 12 gadus visās Eiropas Savienības valstīs pēc vienotas un pārbaudītas metodes un ļauj sekot līdzi izmaiņām tūrisma nozarē un iedzīvotāju ceļošanas paradumos. Aptaujas rezultāti būs salīdzināmi ar Baltijas un citām valstīm.

Ja esat saņēmis uzaicinājuma vēstuli dalībai aptaujā, tiks aptaujātas visas mājsaimniecībā faktiski dzīvojošās personas vecumā no 15 gadiem.

Jums tiks uzdoti jautājumi par atpūtas un darījuma braucieniem – brauciena galamērķi, ilgumu, mērķi, izmantoto transportu, naktsmītnes veidu, to rezervēšanu un izdevumiem. 

Lūdzam piedalīties aptaujā arī tad, ja neesat devies nevienā braucienā.

Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Intervijas internetā

Ja esat saņēmis vēstuli ar aicinājumu aizpildīt aptaujas anketu internetā, to var izdarīt vietnē e.csp.gov.lv vēstulē norādītajā laika periodā.

Autorizēties e-anketas aizpildīšanai, izmantojot internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu, lūdzam vienu personu, kura ir deklarējusies uz aploksnes norādītajā adresē un ir vismaz 15 gadus veca.

E-anketas aizpildīšanas pamācība.

Telefonintervijas un klātienes intervijas

Ja Jums nav iespējams aizpildīt anketu internetā vēstulē norādītajā termiņā, tad ar Jums sazināsies CSP intervētājs un vienosies par interviju pa telefonu vai klātienē, ja to atļaus epidemioloģiskā situācija.

Ierodoties klātienē, intervētājs uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi: