Aptaujas par atpūtas braucieniem baneris

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP) ārkārtas situācijas laikā turpina iedzīvotāju aptaujāšanu par ceļojumiem, jo iegūtā informācija ir valstiski nozīmīga tūrisma nozares analīzei īpaši Covid-19 pandēmijas laikā, kad ceļojumus uz ārvalstīm nomaina braucieni pa Latviju un esam aicināti doties brīvā dabā, varam apmeklēt pastaigu takas un citus objektus.

Ja esat saņēmis vēstuli, Jūsu adrese aptaujai tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Tiks aptaujātas visas mājsaimniecībā faktiski dzīvojošās personas vecumā no 15 gadiem.

Jums tiks uzdoti jautājumi par atpūtas un darījuma braucieniem – brauciena galamērķi, ilgumu, mērķi, izmantoto transportu, naktsmītnes veidu, to rezervēšanu un izdevumiem. Lūdzam piedalīties aptaujā arī tad, ja neesat devies nevienā braucienā.

Aptauju veic visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tādēļ Covid-19 ietekme uz iedzīvotāju ceļošanas paradumiem būs salīdzināma Baltijas un citu valstu starpā.

Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Intervijas internetā

Ja esat saņēmis vēstuli ar aicinājumu aizpildīt aptaujas anketu internetā, to var izdarīt vietnē e.csb.gov.lv laika periodā, kāds ir norādīts vēstulē.

Autorizēties e-anketas aizpildīšanai, izmantojot internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu, lūdzam vienu personu, kura ir deklarējusies uz aploksnes norādītajā adresē, un ir vismaz 15 gadus veca.

E-anketas aizpildīšanas pamācība.

Telefonintervijas

Ja Jums nav iespējams aizpildīt anketu internetā vai vieglāk ir sniegt atbildes telefonintervijā, lūdzu sazinieties ar mums:

Ja nebūsiet paspējuši atbildēt uz intervijas jautājumiem internetā vai mūs sazvanīt, tad ar Jums sazināsies CSP intervētājs pa telefonu laika periodā, kāds ir norādīts vēstulē.

Pārbaudīt intervētāja identitāti var spiežot uz saites vai pa iepriekš minēto bezmaksas tālruni.