Statistikas portāls

Oficiālās statistikas portālā tiks publicēti dati atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.645 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2024.–2026. gadam" vai detalizētāk, kur tas iespējams un ir noderīgi datu lietotājiem.
Skatīt vairāk

Datu publicēšanas kalendārs

Oficiālā statistika tiek publicēta atbilstoši datu publicēšanas kalendāram plkst. 13.00.
Skatīt vairāk