Statistikas portāls

Oficiālās statistikas portālā tiks publicēti dati atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 644 "Oficiālās statistikas programma 2020.–2022. gadam" vai detalizētāk, kur tas iespējams un ir noderīgi datu lietotājiem.
Skatīt vairāk

Datu publicēšanas kalendārs

Oficiālā statistika tiek publicēta atbilstoši datu publicēšanas kalendāram plkst. 13.00.
Skatīt vairāk