IKT aptaujas baneris 2022

Jūs esat saņēmis šo vēstuli, jo tikāt izvēlēts aptaujai ar nejaušas gadījuma izlases metodi.

Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Intervijas internetā

Ja esat saņēmis vēstuli ar uzaicinājumu aizpildīt e-anketu, to var izdarīt vietnē e.csb.gov.lv no 24. janvāra līdz 28. februārim. Autentificēties e-anketas aizpildīšanai var izmantojot internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu.

E-anketu varēs aizpildīt vienā vai vairākās autentifikācijas reizēs latviešu, krievu vai angļu valodā.

E-anketas aizpildīšanas pamācība (PDF)

Telefonintervijas

Ja Jums līdz 28. februārim nav iespējas aizpildīt e-anketu, periodā no 1. marta līdz 8. jūnijam CSP intervētājs ar Jums sazināsies pa tālruni, lai veiktu interviju.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi: