Attēls ar kreisajā pusē portatīvo datoru, labajā pusē aptaujas nosaukums ar baltiem burtiem

Aptauja par iedzīvotāju interneta lietošanas mērķiem, paradumiem, dažādiem ar interneta lietošanu saistītiem jautājumiem notiek jau kopš 2004. gada visās Eiropas Savienības valstīs pēc vienotas un pārbaudītas metodes un ļauj sekot līdzi 16 līdz 74 gadus vecu iedzīvotāju interneta lietošanas ieradumiem un to izmaiņām.

Ja esat saņēmis uzaicinājuma vēstuli piedalīties aptaujā, Jūs esat izvēlēts aptaujai ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Jums tiks uzdoti jautājumi par interneta lietošanas biežumu, iepirkšanās paradumiem tiešsaistē u.c. ar interneta lietošanu saistīti jautājumi.

Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Intervijas internetā

Ja esat saņēmis vēstuli pa pastu vai e-pastu ar aicinājumu aizpildīt aptaujas anketu internetā, to var izdarīt vietnē e.csp.gov.lv no 8. janvāra līdz 16. februārim.

Autorizēties e-anketas aizpildīšanai var tikai tā persona, kurai ir adresēta saņemtā vēstule, un to var izdarīt, izmantojot internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu.

E-anketas aizpildīšanas pamācība.

Telefonintervijas un klātienes intervijas

Ja Jums nav iespējas aizpildīt e-anketu, no 19. februāra līdz 26. maijam ar Jums sazināsies CSP intervētājs un vienosies par interviju pa telefonu vai klātienē, ja to atļaus epidemioloģiskā situācija.

Intervētājs, ierodoties klātienē, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi: