Visas tautas skaitīšanas kartes pakāpeniski būs pieejamas Oficiālās statistikas portālā dalījumā pa šādām tēmām:

Iedzīvotāju skaits un to raksturojošie rādītāji

Iedzīvotāju skaita izmaiņas, Dzimums un vecums, Etniskais sastāvs, Valstiskā piederība (pilsonība) un dzimšanas valsts, Ģimenes stāvoklis
Skatīt vairāk

Privāto mājsaimniecību un ģimeņu skaits

Mājsaimniecību skaits, ģimeņu skaits
Skatīt vairāk

Darbs

Darbinieku (nodarbināto) skaits
Skatīt vairāk

Izglītība

Iedzīvotāju izglītības līmenis un valodu lietojums
Skatīt vairāk

Mājokļi

Mājokļu skaits un veids
Skatīt vairāk

Populārākās ar 2021. gada tautas skaitīšanu saistītās kartes

Šī sadaļa pakāpeniski tiks papildināta

Izglītība

Karte ar 18 gadu un vecākiem Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem ar augstāko izglītību t. sk. doktora grādu 1 km²
Skatīt vairāk

Ģimenes kodols

Ģimenes kodolu veids pēc bērnu esamības un vecuma
Skatīt vairāk