CSP piedāvā uzņēmumiem lejupielādēt apsekojumu XML sagataves ar to skaidrojumiem

Pēdējās izmaiņas:

Nr.

Izmaiņu apraksts

Izmainītie lauki

Izmaiņu pamatojums

Periods

Izmaiņu reģistrēšanas datums

1.

izņemts faksa numurs

faksa numurs

netiek vairs izmantots

2020C1

10.01.2020.

Pēdējās izmaiņas:

Nr.

Izmaiņu apraksts

Izmainītie lauki

Izmaiņu pamatojums

Periods

Izmaiņu reģistrēšanas datums

1.

Izņemts respondentu lauks “Fakss”

Dzēsts lauks

Netiek vairs izmantots

2020M01

01.01.2020

Pēdējās izmaiņas:

Nr.

Izmaiņu apraksts

Izmainītie lauki

Izmaiņu pamatojums

Pārskats

Izmaiņu reģistrēšanas datums

1.

Izņemta rinda

1110 rinda

Izmaiņas veidlapā

2021C1

15.01.2021

2.

Izņemta rinda

1141 rinda

Izmaiņas veidlapā

2021C1

15.01.2021

3.

Izņemta rinda

1142 rinda

Izmaiņas veidlapā

2021C1

15.01.2021

4.

Izņemta rinda

1144 rinda

Izmaiņas veidlapā

2021C1

15.01.2021

5.

Izņemta 2.kolonna

1.1.; 1.3.; 1.4.sadaļas

Izmaiņas veidlapā

2021C1

15.01.2021

6.

Izņemta 1.kolonna

4.sadaļas

Izmaiņas veidlapā

2021C1

15.01.2021

Pēdējās izmaiņas:

Nr.

Izmaiņu apraksts

Izmainītie lauki

Izmaiņu pamatojums

Periods

Izmaiņu reģistrēšanas datums

1.

aktualizētas saites

saites

jauns veidlapu katalogs mājaslapā

2022C1

07.03.2022

2.

Izņemta 1.kolonna

4.sadaļas

Izmaiņas veidlapā

2021C1

15.01.2021

3.

Izņemta 2.kolonna

1.1.; 1.3.; 1.4.;1.6.sadaļas

Izmaiņas veidlapā

2021C1

15.01.2021

4.

izņemts faksa numurs

faksa numurs

netiek vairs izmantots

2020C1

10.01.2020.

Pēdējās izmaiņas:

Nr.

Izmaiņu apraksts

Izmainītie lauki

Izmaiņu pamatojums

Periods

Izmaiņu reģistrēšanas datums

1.

izņemta 2.kolonna

4.sadaļa

izmaiņas veidlapā

2022C1

04.03.2022

2.

aktualizētas saites

saites

jaunā veidlapu kataloga mājaslapa

2022C1

04.03.2022

3.

izņemta 2.kolonna

1.1.; 1.3.; 1.4.; 1.6.sadaļas

izmaiņas veidlapā

2021C1

15.01.2021

4.

izņemta rinda

1110.rinda

izmaiņas veidlapā

2021C1

15.01.2021

5.

izņemts faksa numurs

faksa numurs

netiek vairs izmantots

2020C1

10.01.2020.

Pēdējās izmaiņas:

Nr.

Izmaiņu apraksts

Izmainītie lauki

Izmaiņu pamatojums

Periods

Izmaiņu reģistrēšanas datums

1.

pievienota kolonna sadaļā B.2.

1.kolonna “Personas kods”

izmaiņas veidlapā

2022

01.02.2023

2.

pievienota sadaļa B.1.

B.1. sadaļa, lauki [31;1],[32;2]

izmaiņas veidlapā

2022

01.02.2023

3.

mainīts ailes kods

[21;1] lauks A.2. sadaļa

Rindas 21D kods mainīts uz 21, izmaiņas veidlapā

2022

01.02.2023

4.

aktualizētas saites

saites

jauns veidlapu katalogs

2022

01.02.2023

5.

izņemts faksa numurs

faksa numurs

netiek vairs izmantots

2022

01.02.2023

6.

aktualizētas saites

saites

jauna mājaslapa

2022

01.02.2023

7.

izveidots dokuments

viss dokuments

 

2018

01.02.2023

Pēdējās izmaiņas:

Nr.

Izmaiņu apraksts

Izmainītie lauki

Izmaiņu pamatojums

Periods

Izmaiņu reģistrēšanas datums

1.

pievienota kolonna sadaļā B.2.

1.kolonna “Personas kods”

izmaiņas veidlapā

2022

01.02.2023

2..

pievienota sadaļa B.1.

B.1. sadaļa, lauki [31;1],[32;2]

izmaiņas veidlapā

2022

01.02.2023

3..

mainīts ailes kods

[21;1] lauks A.2. sadaļa

Rindas 21M kods mainīts uz 21, izmaiņas veidlapā

2022

01.02.2023

4.

aktualizētas saites

saites

jauns veidlapu katalogs

2022

01.02.2023

5..

izņemts faksa numurs

faksa numurs

netiek vairs izmantots

2022

01.02.2023

6.

aktualizētas saites

saites

jauna mājaslapa

2022

01.02.2023

Pēdējās izmaiņas:

Nr.

Izmaiņu apraksts

Izmainītie lauki

Izmaiņu pamatojums

Periods

Izmaiņu reģistrēšanas datums

1.

Izņemts faksa numurs

faksa numurs

Netiek vairs izmantots

2020M01

10.01.2020

Pēdējās izmaiņas:

Nr.

Izmaiņu apraksts

Izmainītie lauki

Izmaiņu pamatojums

Periods

Izmaiņu reģistrēšanas datums

1.

dzēsta kolonna 3a sadaļā B.2.

3a kolonna

izmaiņas veidlapā

2022

01.02.2023

2.

pievienota kolonna sadaļā B.2.

1.kolonna “Personas kods”

izmaiņas veidlapā

2022

01.02.2023

3.

mainīts ailes kods

[21;1] lauks A.2. sadaļa

Rindas 21V kods mainīts uz 21, izmaiņas veidlapā

2022

01.02.2023

4.

aktualizētas saites

saites

jauns veidlapu katalogs

2022

01.02.2023

5.

izņemts faksa numurs

faksa numurs

netiek vairs izmantots

2022

01.02.2023

6.

aktualizētas saites

saites

jauna mājaslapa

2022

01.02.2023

Pēdējās izmaiņas:

Nr.

Izmaiņu apraksts

Izmainītie lauki

Izmaiņu pamatojums

Periods

Izmaiņu reģistrēšanas datums

1.

izņemts faksa numurs

faksa numurs

netiek vairs izmantots

2020M01

10.01.2020.

Pēdējās izmaiņas:

Nr.

Izmaiņu apraksts

Izmainītie lauki

Izmaiņu pamatojums

Periods

Izmaiņu reģistrēšanas datums

1.

izņemts faksa numurs

faksa numurs

netiek vairs izmantots

2020M01

10.01.2020.

Pēdējās izmaiņas:

Nr.

Izmaiņu apraksts

Izmainītie lauki

Izmaiņu pamatojums

Periods

Izmaiņu reģistrēšanas datums

1.

Pievieno jauno kolonu  “H” ar nosaukumu “Partnera ID numurs”

kolonna “H”

Izmaiņas veidlapā

2021M01

12.10.2020

2.

Pievieno jauno kolonu  “G” ar nosaukumu “Izcelsmes valsts kods”

kolona “G”

Izmaiņas veidlapā

2021M01

12.10.2020

3.

izņemts faksa numurs

faksa numurs

netiek vairs izmantots

2020M01

10.01.2020.

Pēdējās izmaiņas:

Nr.

Izmaiņu apraksts

Izmainītie lauki

Izmaiņu pamatojums

Periods

Izmaiņu reģistrēšanas datums

1.

Pievieno jauno kolonu  “K” ar nosaukumu “Partnera ID numurs”

Kolona ‘’K’’

Izmaiņas veidlapā

2021M01

12.10.2020

2.

Pievieno jauno kolonu  “J” ar nosaukumu “Izcelsmes valsts kods”

kolona “J”

Izmaiņas veidlapā

2021M01

12.10.2020

3.

izņemts faksa numurs

faksa numurs

netiek vairs izmantots

2020M01

10.01.2020.

Pēdējās izmaiņas:

Nr.

Izmaiņu apraksts

Izmainītie lauki

Izmaiņu pamatojums

Periods 

Izmaiņu reģistrēšanas datums

1.

izmaiņas kolonas

2.1, 2.2, 2.3 sadaļās apvienotas 1. ar 3. kolonu un 2. ar 4.- kolonu

3.1 sadaļā izņemta 2. un 3. kolonas

1. sadaļā izņemta 2. kolona

Izmaiņas veidlapā

2022

17.01.2023

2.

jaunas rindas

Sadaļās 2.1, 2.2., 2.3

Izmaiņas veidlapā

2022

17.01.2023

3.

izdzēstas rindas

Sadaļās 1.1, 1.2, 2.2, 2.3,

Izmaiņas veidlapā

2022

17.01.2023

4.

jaunas sadaļas

2.1, 2.2, 2.3

Izmaiņas veidlapā

2022

17.01.2023

5.

Izmaiņas sadaļu numerācijā

2.8 sadaļa mainīta uz 2.4 sadaļu

Izmaiņas veidlapā

2022

17.01.2023

6.

izdzēstas sadaļas

2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9

Izmaiņas veidlapā

2022

17.01.2023

2.

izmaiņas tekstā

veidlapas nosaukums

Izmaiņas veidlapā

2021

06.01.2022

3.

izmaiņas tekstā

sadaļās 01., 1.,1.1., 1.2., 1.3., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 3.1., 3.2.

Izmaiņas veidlapā

2021

06.01.2022

4.

aktualizētas saites

saites

jauna mājaslapa

2021

06.01.2022

1.

izveidots dokuments

viss dokuments

 

2020

07.01.2021