Par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) nodarbināto pienākumiem klientu apkalpošanas procesā, pakalpojumu saņemšanas iespējām, klientu tiesībām pārsūdzēt CSP izdotos administratīvos aktus u.c.