Centrālā statistikas pārvalde (Pārvalde) ir tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas Ekonomikas ministrijas (EM) pārraudzībā. Ar Statistikas likumu Pārvalde ir noteikta kā oficiālās statistikas sistēmas vadošā iestāde, un tā īsteno funkcionālo padotību attiecibā uz citām statistikas iestādēm oficiālās statistikas nodrošināšanas jomā.

Pārvaldes klientu apkalpošanas standarts sniedz informāciju par klientu apkalpošanas vērtībām un principiem, pakalpojumu saņemšanas veidiem un saziņas iespējām.

Pārvalde savā darbībā balstās uz šādām pamatvērtībām – neatkarība, profesionalitāte, atvērtība un sadarbība.

Pārvaldes pamatvērtība ir darbinieki ar augstu kompetences līmeni, profesionāli, godīgi, uzticami, ar teicamu saskarsmes kultūru un vērsti uz kvalitatīvu darba rezultātu.

Pārvaldes klientam ir tiesības sagaidīt, ka Pārvaldes darbinieki:

 • būs kompetenti, zinoši, atbildīgi un vērsti uz sadarbību;
 • izturēsies laipni, korekti, atsaucīgi un ievēros ētikas normas un pamatprincipus;
 • atbildēs uz pieprasījumu, nodrošinot precīzu un korektu informāciju;
 • izmantos klientam ērtāko saziņas veidu, ja tas iespējams;
 • norādīs Pārvaldes atbildīgo struktūrvienību vai institūciju, kas ir kompetenta attiecīgā jautājuma risināšanā, ja atbilstoši saviem amata pienākumiem nevarēs sniegt pakalpojumu;
 • atzīs savas kļūdas un atvainosies par tām, vēršot situāciju par labu;
 • nodrošinās klientu sniegtās informācijas konfidencialitāti;
 • pieņems lēmumu, izvērtējot konkrētos faktiskos un tiesiskos apstākļus.

Lai sadarbība būtu veiksmīga, sagaidām, ka Pārvaldes klienti:

 • izrādīs atvērtību, godīgumu un lietišķu attieksmi, kā arī pildīs vienošanos ar Pārvaldi;
 • ar izpratni izturēsies pret normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz statistikas nodrošināšanu;
 • izturēsies ar pieklājību un cieņu, ievērojot sabiedrībā vispārpieņemtās ētikas un uzvedības normas;
 • aktīvi piedalīsies Pārvaldes klientu aptaujās un novērtēs pakalpojumu kvalitāti.

Oficiālās statistikas portālā stat.gov.lv/lv pieejama šāda informācija:

 • aprakstošie metadati
 • statistikas publicēšanas kalendārs;
 • preses relīzes, publikācijas, infografikas;
 • datubāze ar šādām funkcionalitātes iespējas: datu vizualizācija, tipveida tabulas, datu atlase, apskate, lejupielāde nepieciešamajos formātos, laikrindu izveide (timeseries), mašīnsaskarne,
 • ģeotelpiskā statistika interaktīvā karšu pārlūkā.

Pārvaldes tīmekļa vietnē csp.gov.lv pieejama šāda informācija:

 • par veidlapām un anketām iedzīvotāju un uzņēmumu apsekojumos;
 • veidlapu katalogs;
 • statistisko klasifikāciju katalogs;
 • informācijas drošība un datu aizsardzība;
 • atbildes uz pieprasījumiem un iesniegumiem par Pārvaldē kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • konsultācijas par oficiālās statistikas veidlapu iesniegšanu un aizpildīšanu.

Pa tālruni darbdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00

Uz E-adresi

Pa pastu

 • Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1010

Pa e-pastu

Twitter twitter.com/csp_latvija

Facebook facebook.com/csplatvija

 • atbildēt uz tālruņa zvaniem, bet ja tas nav iespējams nekavējoties, atzvanīt;
 • uzsākot sarunu darbinieks identificē sevi (nosauc iestādi, vārdu un uzvārdu);
 • sniegt atbildi uz jautājumu, bet ja nav iespējams sniegt atbildi uzreiz - viena kontakta laikā, veikt atzvanu vai citādi nodrošināt atbildes sniegšanu klientam ērtā veidā;
 • struktūrvienības ietvaros atbildēt arī uz prombūtnē esoša kolēģa tālruņa zvanu, noskaidrojot zvanītāja personu un sniedzot zvanītājam interesējošo informāciju vai fiksējot prombūtnē esošajam kolēģim nododamo informāciju;
 • ja klienta konsultēšanas laiks pa tālruni ir ilgāks par 10 minūtēm, lai atbrīvotu tālruņa līniju, piedāvāt uz interesējošo jautājumu atbildēt elektroniski. Ja klients piekrīt, fiksēt neskaidros jautājumus un dienas laikā nosūtīt atbildi;
 • ja, sniedzot klientam informāciju pa tālruni, ir pieļauta kļūda, 10 minūšu laikā pēc kļūdas konstatēšanas piezvanīt klientam, sniegt precizējošu informāciju un atvainoties;
 • nosūtot klientam informāciju elektroniski, vēstules sākumā sasveicināties ar adresātu, bet nobeigumā atvadīties no tā, norādot savu vārdu, uzvārdu, Pārvaldes struktūrvienību, amatu un tālruņa numuru;
 • ja, sniedzot klientam informāciju elektroniski (izmantojot elektronisko pastu), ir pieļauta kļūda, 20 minūšu laikā pēc kļūdas konstatēšanas uz klienta e-pasta adresi nosūtīt precizējošu informāciju un atvainoties;
 • ievērot lietišķo etiķeti (korektu uzvedību) darba vietā saskaņā ar Pārvaldes Ētikas kodeksu

Pakalpojuma pilnveidošanai un kvalitatīvai apkalpošanai mums ir būtisks klientu viedoklis, tādēļ mēs būsim pateicīgi, ja klients:

 1. piedalīsies klientu aptaujās un novērtēs Pārvaldes pakalpojumu kvalitāti;
 2. izteiks savu viedokli mutiski vai rakstiski, ja sniegto pakalpojumu kvalitāte ir uzslavējama vai neapmierinoša