20. decembrī notika seminārs par reģionālajiem klimata pārmaiņu rādītājiem

20. decembrī notika Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktā projekta “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” seminārs
Skatīt vairāk

PX saimes programmatūras lietotāju un izstrādātāju sanāksme

14. un 15. septembrī Rīgā norisinājās ikgadējā starptautiskā PX saimes programmatūras lietotāju un izstrādātāju sanāksme, kurā klātienē piedalījās 40 dalībnieki no 13 valstīm, bet attālināti vēl 50. Zināmākās programmatūras no PX saimes – PxWEB, izmantots
Skatīt vairāk

Seminārs "Dzīves kvalitāte pilsētās un teritoriālā statistika"

Iedzīvotāju aptaujas par dzīves kvalitāti deviņās valstspilsētās rezultāti, salīdzinājums ar citām Eiropas pilsētām, teritoriālā statistika.
Skatīt vairāk

2022.10.21 Akadēmiskās brokastis – diskusija

Stiprinot partnerību ar akadēmisko sektoru, 21.10.2022. CSP sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Latvijas Darba devēju konfederāciju turpināja 2021.gadā iesākto diskusiju par tautas skaitīšanas rezultātiem.
Skatīt vairāk

2022.09.23 CSP preses konferencē informēja par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti 2021. gadā

23. septembrī Centrālā statistikas pārvalde klātienē informēja mediju pārstāvjus par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti 2021. gadā – par iedzīvotāju pārvietošanās veidiem, attālumiem, nolūkiem u.c.
Skatīt vairāk

2022.03.21 Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti

31. martā tiešraidē varēja sekot līdz semināram par lauksaimniecības skaitīšanas rezultātu ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā
Skatīt vairāk

2021.12.17. Lauksaimniecības skaitīšanas provizoriskie rezultāti

Centrālā statistikas pārvalde tiešsaistes seminārā iepazīstināja datu lietotājus ar 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas provizoriskajiem rezultātiem.
Skatīt vairāk

2021.05.28. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanai veltīta konference

Konferences vadmotīvs ir paradigmas un metodes maiņa, veicot 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanu digitālajā laikmetā.
Skatīt vairāk

2021.05.12.–14. Datu hakatonu “Alternatīvā tautas skaitīšana”

Šajā tehnoloģiju maratonā tiešsaistē studentu un interesentu komandas aicinātas radīt jaunus risinājumus un prototipus 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanai digitālajā laikmetā.
Skatīt vairāk

2020.09.24 Teritoriālā statistika un tās izmantošanas iespējas

Seminārā pirmo reizi tika demonstrēts rīks, kas ļauj izvērtēt iedzīvotāju kustību un uzņēmumu un cilvēku radīto pievienoto vērtību dažādās teritorijās. Seminārā tiek arī aplūkots, kā tiek modelēta faktiskās darba vietas teritorija, kā arī, kā tiek veidota
Skatīt vairāk

2019.08.30 Ar skatu nākotnē - statistika modernai sabiedrībai

Par godu CSP simtgadei notika konference datu lietotājiem un datu devējiem "Ar skatu nākotnē – statistika modernai sabiedrībai". Divās sesijās – "Centrā cilvēks" un" Nepieradinātā statistika" – datu entuziasti stāstīja savus datu stāstus.
Skatīt vairāk