2020.09.24 Teritoriālā statistika un tās izmantošanas iespējas

Seminārā pirmo reizi tika demonstrēts rīks, kas ļauj izvērtēt iedzīvotāju kustību un uzņēmumu un cilvēku radīto pievienoto vērtību dažādās teritorijās. Seminārā tiek arī aplūkots, kā tiek modelēta faktiskās darba vietas teritorija, kā arī, kā tiek veidota
Skatīt vairāk

2019.08.30 Ar skatu nākotnē - statistika modernai sabiedrībai

Par godu CSP simtgadei notika konference datu lietotājiem un datu devējiem "Ar skatu nākotnē – statistika modernai sabiedrībai". Divās sesijās – "Centrā cilvēks" un" Nepieradinātā statistika" – datu entuziasti stāstīja savus datu stāstus.
Skatīt vairāk