2021.03.21 Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti

31. martā tiešraidē varēja sekot līdz semināram par lauksaimniecības skaitīšanas rezultātu ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā
Skatīt vairāk

2021.12.17. Lauksaimniecības skaitīšanas provizoriskie rezultāti

Centrālā statistikas pārvalde tiešsaistes seminārā iepazīstināja datu lietotājus ar 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas provizoriskajiem rezultātiem.
Skatīt vairāk

2021.05.28. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanai veltīta konference

Konferences vadmotīvs ir paradigmas un metodes maiņa, veicot 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanu digitālajā laikmetā.
Skatīt vairāk

2021.05.12.–14. Datu hakatonu “Alternatīvā tautas skaitīšana”

Šajā tehnoloģiju maratonā tiešsaistē studentu un interesentu komandas aicinātas radīt jaunus risinājumus un prototipus 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanai digitālajā laikmetā.
Skatīt vairāk

2020.09.24 Teritoriālā statistika un tās izmantošanas iespējas

Seminārā pirmo reizi tika demonstrēts rīks, kas ļauj izvērtēt iedzīvotāju kustību un uzņēmumu un cilvēku radīto pievienoto vērtību dažādās teritorijās. Seminārā tiek arī aplūkots, kā tiek modelēta faktiskās darba vietas teritorija, kā arī, kā tiek veidota
Skatīt vairāk

2019.08.30 Ar skatu nākotnē - statistika modernai sabiedrībai

Par godu CSP simtgadei notika konference datu lietotājiem un datu devējiem "Ar skatu nākotnē – statistika modernai sabiedrībai". Divās sesijās – "Centrā cilvēks" un" Nepieradinātā statistika" – datu entuziasti stāstīja savus datu stāstus.
Skatīt vairāk