Saskaņā ar Ministru kabineta 25.09.2018. noteikumiem Nr. 611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" vairs neparedz iepirkumu informācijas ievietošanu iestādes tīmekļvietnē.

Turpmāk visi Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) izsludinātie iepirkumi, informācija par iepirkumu uzvarētājiem, pārtrauktajām procedūrām, noslēgtiem līgumiem, kā arī cita ar iepirkumiem saistīta vispārīga informācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

CSP ar 2016. gada 22. februāra rīkojumu Nr. 24 "Par pastāvīgi funkcionējošo iepirkumu komisiju" ir izveidota Pastāvīgā iepirkuma komisija, kura saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu organizē ar Pārvaldes administratīvo un profesionālo darbību saistītus iepirkumus.

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

Norberts Tālers

priekšnieka vietnieks
Norberts.Talers [at] csp.gov.lv

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:

Janīna Dišereite

departamenta direktors
Janina.Disereite [at] csp.gov.lv

Komisijas locekļi:

Ieva Začeste

departamenta direktors
Ieva.Zaceste [at] csp.gov.lv

Pāvels Onufrijevs

departamenta direktors
Pavels.Onufrijevs [at] csp.gov.lv

Madars Deaks

departamenta direktora vietnieks
Madars.Deaks [at] csp.gov.lv

Komisijas sekretāre:

Piedāvājumu iesniegšanas vieta

www.eis.gov.lv