Oficiālās statistikas sistēma

Oficiālās statistikas programma un veidlapu katalogs, klasifikāciju katalogs. Statistikas padomes sanāksmju materiāli. Informācija oficiālās statistikas iestādēm un vispārīgajām kvalitātes prasībām.
Skatīt vairāk

Starptautiskā Valūtas fonda datu izplatīšanas standarts

Speciālo datu izplatīšanas standartu iedibināja Starptautiskais Valūtas fonds, lai sniegtu direktīvas tā dalībniekiem, kuri ir meklējuši vai varētu meklēt pieeju starptautiskajiem kapitāla tirgiem, sniedzot savus ekonomiskos un finansiālos datus sabiedrībai.
Skatīt vairāk