Līdz 29. februārim turpināsies datu precizēšana. To veiks Lauksaimniecības statistikas daļas darbinieki telefoniski sazinoties ar lauku saimniecībām.

Preses ziņojumi:

15.05.2024 “2023. gada lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojuma provizoriskie rezultāti”

17.10.2024 “2023. gada lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojuma provizoriskie rezultāti”

20.12.2024 “2023. gada lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojuma provizoriskie rezultāti”

Datu tabulas:

20.12.2024 Datu tabulas oficiālajā statistikas portālā

2023. gadā lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojums ar šādu nosaukumu tiek veikts pirmo reizi, tomēr tas turpina lauku saimniecību struktūras apsekojumu sēriju. ES likumdošanas prasības nosaka, ka šādi lauku saimniecību apsekojumi jāveic reizi trīs gados – starp lauksaimniecības skaitīšanām, kas notiek ik pēc 10 gadiem.

2023. gadā lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojumā iegūs informāciju par lauku saimniecību skaitu, struktūru, lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu, augsnes apstrādes un auglības saglabāšanas metodēm, ābeļu stādījumu platībām, lauksaimniecībā izmantoto tehniku un iekārtām, kā arī lauksaimniecībā nodarbinātajiem un citām saimniecības aktivitātēm.

Apsekojumā no respondentiem iegūs tikai tos datus, kas nav pieejami šādos administratīvajos datu avotos:

  • Lauku atbalsta dienesta (LAD) Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas ES Tiešo maksājumu datubāze;
  • LAD informācija par atbalstu lauku attīstībai;
  • Lauksaimniecības datu centra (LDC) Lauksaimniecības dzīvnieku reģistrs;
  • LDC Novietņu infrastruktūras reģistrs;
  • LDC Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēma.

Ar 2023. gada lauku saimniecību integrētā statistikas apsekojuma rādītāju sarakstu var iepazīties Veidlapu katalogā