Apsekojuma informācijas ieguve notiks no 18.09.2023 līdz 15.01.2024

Ja esat saņēmis vēstuli ar aicinājumu aizpildīt aptaujas anketu internetā, to var izdarīt vietnē https://e.csp.gov.lv no 18. septembra līdz 5. decembrim.

Pārvaldes EDV sistēmai iespējams pieslēgties:

  • ar jau esošo EDV lietotāja vārdu un paroli;
  • kļūt par EDV sistēmas lietotāju un reģistrēties.

Anketas aizpildīšanas instrukcija

Ja esat saņēmis informatīvu vēstuli par dalību apsekojumā, tad vēstulē norādītajā laikā ar Jums sazināsies CSP intervētājs, lai veiktu interviju pa telefonu vai vienotos par laiku intervijai klātienē.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Respondenti var iepazīties ar 2023. gada lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojuma veidlapu.

2023. gadā lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojums ar šādu nosaukumu tiek veikts pirmo reizi, tomēr tas turpina lauku saimniecību struktūras apsekojumu sēriju. ES likumdošanas prasības nosaka, ka šādi lauku saimniecību apsekojumi jāveic reizi trīs gados – starp lauksaimniecības skaitīšanām, kas notiek ik pēc 10 gadiem.

2023. gadā lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojumā iegūs informāciju par lauku saimniecību skaitu, struktūru, lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu, augsnes apstrādes un auglības saglabāšanas metodēm, ābeļu stādījumu platībām, lauksaimniecībā izmantoto tehniku un iekārtām, kā arī lauksaimniecībā nodarbinātajiem un citām saimniecības aktivitātēm.

Apsekojumā no respondentiem iegūs tikai tos datus, kas nav pieejami šādos administratīvajos datu avotos:

  • Lauku atbalsta dienesta (LAD) Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas ES Tiešo maksājumu datubāze;
  • LAD informācija par atbalstu lauku attīstībai;
  • Lauksaimniecības datu centra (LDC) Lauksaimniecības dzīvnieku reģistrs;
  • LDC Novietņu infrastruktūras reģistrs;
  • LDC Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēma.