Pēc neatkarības atjaunošanas Centrālā statistikas pārvalde (līdz 1998. gadam – Valsts statistikas komiteja) sāka veidot statistikas sistēmu uz jauniem pamatiem, ko noteica valsts pāreja uz tirgus ekonomikas apstākļiem un integrācija ES Statistikas sistēmā. CSP iesaistījās Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstu, Eiropas Savienības un 3 Baltijas valstu statistikas iestāžu kopējā sadarbības programmā. Sākot ar 1992. gadu, tika izveidota pilnīgi jauna sistēma statistikas datu vākšanā, apstrādē un publicēšanā. Jaunu tehnoloģiju iegāde un metodoloģijas ieviešana notika, galvenokārt izmantojot ES finansējumu. No primitīviem un trokšņainiem elektromehāniskiem kalkulatoriem tikai dažiem statistiķiem un perforācijas mašīnām, kurās datus ievadīja no perfokartēm (80 baitu katrā), līdz tīklā saslēgtiem personālajiem datoriem katram statistiķim un tīkla serveriem ar terabaitos (1013 baitu) mērāmu atmiņu – tāda ir CSP sistēmas tehniskās bāzes attīstība pēdējo 40 gadu laikā.

Šobrīd CSP darbojas Eiropas statistikas sistēmā (ESS), kas ir partnerības sistēma, kurā ietilpst Eurostat, valstu statistikas iestādes un citas organizācijas, kas dalībvalstīs sagatavo Eiropas Savienības darbībai nepieciešamo statistiku. ESS būtiska ir apkopoto datu harmonizācija, kas nepieciešama, lai no dažādām valstīm iegūtie dati būtu salīdzināmi.

Kopš 1998. gada augusta Centrālo statistikas pārvaldi vada Aija Žīgure.