Darbaspēka apsekojuma baneris

Aptauja par iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti jeb darbaspēka apsekojums Latvijā notiek jau vairāk nekā 20 gadus. Šāda aptauja notiek visās Eiropas Savienības valstīs pēc vienotas un pārbaudītas metodes un ļauj sekot līdzi izmaiņām valstī.

 

Ja esat saņēmis uzaicinājuma vēstuli piedalīties aptaujā, Jūsu adrese aptaujai tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Visiem mājsaimniecībā dzīvojošajiem tiks uzdoti vispārēji iedzīvotājus raksturojoši jautājumi, bet personām 15–89 gadu vecumā jautās arī par nodarbinātību, darba meklēšanas pieredzi u. tml.

Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Aptauja mājsaimniecībā notiks četras reizes ar dažu mēnešu intervālu. Atkārtotas intervijas mājsaimniecībā ir nepieciešamas, lai iegūtu informāciju par izmaiņām nodarbinātībā. Būsim pateicīgi par līdzdalību aptaujā, jo tā palīdzēs atspoguļot reālo darba tirgus situāciju.

Intervijas internetā

Ja esat saņēmis vēstuli pa pastu vai e-pastu ar aicinājumu aizpildīt aptaujas anketu internetā, to var izdarīt vietnē e.csp.gov.lv laika periodā, kāds ir norādīts vēstulē vai e-pastā.

Autorizēties e-anketas aizpildīšanai lūdzam personu, kurai ir adresēta saņemtā vēstule, izmantojot internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu. Ja uz anketas jautājumiem atbild cita persona, tā uzņemas atbildību par anketā sniegto ziņu patiesumu.

E-anketas aizpildīšanas pamācība.

Telefonintervijas un klātienes intervijas

Ja Jums nav iespējas aizpildīt aptaujas e-anketu paredzētajā nedēļā, ar Jums sazināsies CSP intervētājs un vienosies par interviju pa telefonu vai klātienē, ja to atļaus epidemioloģiskā situācija.

Intervētājs, ierodoties klātienē, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi: