Darbaspēka apsekojuma baneris

Ja esat saņēmis vēstuli, Jūsu adrese aptaujai tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Visiem mājsaimniecībā dzīvojošajiem tiks uzdoti vispārēji, iedzīvotājus raksturojoši jautājumi, bet personām 15–89 gadu vecumā papildus jautās arī par nodarbinātību, darba meklēšanas pieredzi u. tml.  

Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus un tās pienākums ir  nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Aptauja mājsaimniecībā notiks četras reizes ar dažu mēnešu intervālu. Atkārtotas intervijas mājsaimniecībās ir nepieciešamas, lai iegūtu informāciju par izmaiņām nodarbinātībā. Būsim pateicīgi par līdzdalību aptaujā, jo tā palīdzēs atspoguļot reālo darba tirgus situāciju.

Intervijas internetā vai telefonintervijas.

Ja esat saņēmis vēstuli pa pastu vai e-pastu ar aicinājumu aizpildīt aptaujas anketu internetā, to var izdarīt vietnē e.csp.gov.lv laika periodā, kāds ir norādīts vēstulē vai e-pastā.

Autorizēties e-anketas aizpildīšanai lūdzam personu, kurai ir adresēta saņemtā vēstule, izmantojot internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu. Ja uz anketas jautājumiem atbild cita persona, tā uzņemas atbildību par anketā sniegto ziņu patiesumu.

E-anketas aizpildīšanas pamācība.

Ja Jums nav iespējas aizpildīt aptaujas e-anketu paredzētajā nedēļā, ar Jums sazināsies CSP intervētājs pa telefonu.

Klātienes intervijas.

Klātienes intervijas 2023. gadā notiks tikai tad, ja to pieļaus epidemioloģiskā situācija. Par tās norisi ar jums sazināsies CSP intervētājs. Intervētājs, ierodoties mājoklī, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.