Darbaspēka apsekojuma baneris

Ja esat saņēmis vēstuli, Jūsu adrese aptaujai tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Visiem mājsaimniecībā dzīvojošajiem tiks uzdoti vispārēji, iedzīvotājus raksturojoši jautājumi, bet personām 15–74 gadu vecumā papildus jautās arī par nodarbinātību, darba meklēšanas pieredzi u. tml.  

Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanai CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus un tās pienākums ir  nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Aptauja mājsaimniecībā notiks četras reizes ar dažu mēnešu intervālu.

Klātienes intervijas

Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, CSP ierobežo klātienes intervijas.

Intervijas internetā vai telefonintervijas

Ja esat saņēmis vēstuli ar aicinājumu aizpildīt aptaujas anketu internetā, to var izdarīt vietnē e.csb.gov.lv laika periodā, kāds ir norādīts vēstulē.

Autorizēties e-anketas aizpildīšanai lūdzam personu, kurai ir adresēta saņemtā vēstule, izmantojot internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu. Ja uz anketas jautājumiem atbild cita persona, tā uzņemas atbildību par anketā sniegto ziņu patiesumu.

Ja Jums nav iespējas aizpildīt aptaujas e-anketu paredzētajā nedēļā, ar Jums sazināsies CSP intervētājs pa telefonu.

E-anketas aizpildīšanas pamācība

Atkārtotas intervijas mājsaimniecībās ir nepieciešamas, lai iegūtu informāciju par izmaiņām nodarbinātībā. Būsim pateicīgi par līdzdalību aptaujā, jo tā palīdzēs atspoguļot reālo darba tirgus situāciju.