Kas ir NACE?

NACE ir saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas kopienā, ar kuras palīdzību nosaka saimniecisko darbības veidu uzņēmumam vai tā struktūrvienībai.

Šobrīd tiek lietota NACE 2. redakcija.

Sākot ar 2025. gada 1. janvāri uzsāks lietot NACE 2.1. redakciju.

Kā Pārvalde aktualizē NACE kodus?

Uzņēmumu pamatdarbības veids tiek aktualizēts, tiklīdz Pārvalde ir saņēmusi informāciju no paša uzņēmuma vai no jebkuriem citiem datu avotiem par aktīvo uzņēmumu saimnieciskās darbības veida (NACE) maiņu un izvērtējusi tās pamatotību/atbilstību izvēlētajam, jaunajam, darbības veidam.

NACE koda aktualizēšanai Pārvalde izmanto Eurostat izstrādātās NACE 2.red. pamatnostādnes, kurās izklāstīti galvenie jēdzieni un noteiktas metodoloģiskās vadlīnijas.

Pārvalde analizē informāciju par uzņēmuma saimniecisko darbību no uzņēmuma iesniegtajiem statistikas pārskatiem (piemēram, Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa (1-reģistrs), Kompleksais pārskats par darbību (1-gada un 2-gada), Rūpniecības produkcijas veidi un pakalpojumi (1-rūpniecība), Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības (1-DVV), Pārskats par apgrozījumu (1-apgrozījums, 2-apgrozījums, 3- apgrozījums un 4-apgrozījums) u.c.), iztaujā uzņēmuma pārstāvjus, izmanto gada pārskatu informāciju, uzņēmumu tīmekļa vietnē publicēto informāciju, publikācijas presē un citu publiski pieejamu informāciju.

Administratīvie dati par uzņēmuma NACE kodu, kas iegūti no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un/vai citiem administratīvo datu avotiem, pirms tā maiņas Pārvaldes Statistikas uzņēmumu reģistrā, tiek papildus pārbaudīti, izvērtējot to atbilstību nosacījumiem, tādēļ saimnieciskās darbības veids, kuru uzņēmums norādījis VID, var atšķirties no Pārvaldes noteiktā saimnieciskās darbības veida.

Ievadot reģistrācijas numuru "Uzzini un precizē savu NACE kodu" uzņēmums pats var aktualizēt, pārbaudīt informāciju, kas ir Pārvaldes rīcībā t.i. uzņēmuma nosaukums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, mājaslapas adrese un pamatdarbības veidu, saskaņā ar NACE 2.redakciju 4 zīmēs. Iesniegtā informācija tiek izskatīta un pārbaudīta, un NACE koda maiņa tiek akceptēta vai noraidīta, par to paziņojot uzņēmumam e-pastā.