Paplašinātā meklēšana
Atrasti 679 rezultāti
Latvijā dzīvojošas personas vecumā no 18 - 74 gadiem (izņemot personas kolektīvajās mājsaimniecībās)
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-DSVA
Gads
2021
Privātās mājsaimniecības
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
5-EU-SILC (2021)
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A-S
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-darbs (īsā)
Gads
2021
Uzņēmumi (pašvaldību iestādes)
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-darbs-pašvaldības
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru sekundārā darbība ir NACE sadaļas B-N (izņemot K)
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-darbs-pielikums
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A-S
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-darbs
Gads
2021
Atbilstoši 01.07.2017. MK noteikumu Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un topiemērošanas kārtība" prasībām pasūtītāju noslēgto pārtikas produktu piegādes līgumu skaits un summas
Statistikas iestāde
Iepirkumu uzraudzības birojs
Gads
2021
Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, izmantojot radioloģijas iekārtas, neatkarīgi no...
Statistikas iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Gads
2021
Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz zobārstniecības pakalpojumus, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja.
Statistikas iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 49.31
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
3-elektrotransports
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas P,Q,R,S un nodaļas 72, 75
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
3-apgrozījums
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE nodaļa 45
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-tirdzniecība (auto)
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A - S
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
6-ieguldījumi
Gads
2021
Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi no...
Statistikas iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Gads
2021
Lauku saimniecības, kuras pārdod saražoto augkopības produkciju
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
21-LS (augkopība)
Gads
2021
Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz dienas stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi no...
Statistikas iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Gads
2021
Uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri saņem preces no ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Ieveduma tirdzniecības apjoma robežvērtību
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
Ievedums-Intrastat-1A
Gads
2021
Uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri saņem preces no ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Ieveduma tirdzniecības apjoma īpašo robežvērtību
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
Ievedums-Intrastat-1B
Gads
2021
Uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri nosūta preces uz ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Izveduma tirdzniecības apjoma robežvērtību
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
Izvedums-Intrastat-2A
Gads
2021
Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras veic psihiatriskās pārbaudes, narkoloģiskās ekspertīzes un narkotisko vielu (opioīdu) atkarības pacientu…
Statistikas iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Gads
2021