Atrasti 686 rezultāti
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A-S
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Gads
2021
Indekss
2-darbs (īsā)
Uzņēmumi (pašvaldību iestādes)
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Gads
2021
Indekss
2-darbs-pašvaldības
Uzņēmumi, kuru sekundārā darbība ir NACE sadaļas B-N (izņemot K)
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Gads
2021
Indekss
2-darbs-pielikums
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A-S
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Gads
2021
Indekss
2-darbs
Atbilstoši 01.07.2017. MK noteikumu Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un topiemērošanas kārtība" prasībām pasūtītāju noslēgto pārtikas produktu piegādes līgumu skaits un summas
Statistikas iestāde
Iepirkumu uzraudzības birojs
Gads
2021
Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, izmantojot radioloģijas iekārtas, neatkarīgi no...
Statistikas iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Gads
2021
Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz zobārstniecības pakalpojumus, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja.
Statistikas iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 49.31
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Gads
2021
Indekss
3-elektrotransports
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas P,Q,R,S un nodaļas 72, 75
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Gads
2021
Indekss
3-apgrozījums
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE nodaļa 45
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Gads
2021
Indekss
1-tirdzniecība (auto)
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A - S
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Gads
2021
Indekss
6-ieguldījumi
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE klases 49.10 un 49.20
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Gads
2021
Indekss
3-dzelzceļš
Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi no...
Statistikas iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Gads
2021
Lauku saimniecības, kuras pārdod saražoto augkopības produkciju
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Gads
2021
Indekss
21-LS (augkopība)
Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz dienas stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi no...
Statistikas iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Gads
2021
Uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri saņem preces no ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Ieveduma tirdzniecības apjoma robežvērtību
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Gads
2021
Indekss
Ievedums-Intrastat-1A
Uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri saņem preces no ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Ieveduma tirdzniecības apjoma īpašo robežvērtību
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Gads
2021
Indekss
Ievedums-Intrastat-1B
Uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri nosūta preces uz ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Izveduma tirdzniecības apjoma robežvērtību
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Gads
2021
Indekss
Izvedums-Intrastat-2A
Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras veic psihiatriskās pārbaudes, narkoloģiskās ekspertīzes un narkotisko vielu (opioīdu) atkarības pacientu…
Statistikas iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Gads
2021
Visas valsts, pašvaldību un privātās stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja.
Statistikas iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Gads
2021