Paplašinātā meklēšana
    Notīrīt filtrus
    Atrasti 873 rezultāti
    Novietņu turētāji
    Statistikas iestāde
    Lauksaimniecības datu centrs
    Gads
    2022
    Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, izmantojot radioloģijas iekārtas, neatkarīgi no...
    Statistikas iestāde
    Slimību profilakses un kontroles centrs
    Gads
    2022
    Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz zobārstniecības pakalpojumus, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja.
    Statistikas iestāde
    Slimību profilakses un kontroles centrs
    Gads
    2022
    Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi no...
    Statistikas iestāde
    Slimību profilakses un kontroles centrs
    Gads
    2022
    Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz dienas stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi no...
    Statistikas iestāde
    Slimību profilakses un kontroles centrs
    Gads
    2022
    Visas valsts, pašvaldību un privātās stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja.
    Statistikas iestāde
    Slimību profilakses un kontroles centrs
    Gads
    2022
    Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras veic psihiatriskās pārbaudes, narkoloģiskās ekspertīzes un narkotisko vielu (opioīdu) atkarības pacientu…
    Statistikas iestāde
    Slimību profilakses un kontroles centrs
    Gads
    2022
    Licencēti azartspēļu organizētāji
    Statistikas iestāde
    Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
    Gads
    2022
    Licencēti izložu organizētāji
    Statistikas iestāde
    Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
    Gads
    2022
    Kinoteātri un kino izrādīšanas vietas
    Statistikas iestāde
    Nacionālais kino centrs
    Gads
    2022
    Bāriņtiesas
    Statistikas iestāde
    Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
    Gads
    2022
    No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes
    Statistikas iestāde
    Valsts kase
    Indekss
    1
    Gads
    2022
    Valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes
    Statistikas iestāde
    Valsts kase
    Indekss
    2-AIZN
    Gads
    2022
    Valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes
    Statistikas iestāde
    Valsts kase
    Indekss
    2
    Gads
    2022
    Pārvadātāji, kas sniedz regulāros komercpārvadājumus ar autobusiem
    Statistikas iestāde
    Valsts SIA Autotransporta direkcija
    Gads
    2022
    Fiziskās un juridiskās personas (ūdens resursu lietotāji), kurām ir vai pārskata gadā bija ūdens resursu lietošanas atļauja, vai operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B...
    Statistikas iestāde
    Valsts SIA Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
    Indekss
    2-Ūdens
    Gads
    2022
    Operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums enerģētikas jomā...
    Statistikas iestāde
    Valsts SIA Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
    Indekss
    2-Gaiss
    Gads
    2022
    Operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums visu kategoriju...
    Statistikas iestāde
    Valsts SIA Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
    Indekss
    3-Atkritumi
    Gads
    2022
    Licencēti zāļu ražotāji
    Statistikas iestāde
    Zāļu valsts aģentūra
    Gads
    2022
    Licencētas aptiekas
    Statistikas iestāde
    Zāļu valsts aģentūra
    Gads
    2022