Tautas skaitīšanas logo

2021. gada 28. maijā Centrālā statistikas pārvalde rīko 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanai veltītu konferenci, kuras vadmotīvs ir paradigmas un metodes maiņa, veicot 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanu digitālajā laikmetā.

Kopš iepriekšējās tautas skaitīšanas ir izveidota jauna datu ieguves sistēma, izmantojot administratīvos datu avotus. Būtiskākais priekšnosacījums, kas nosaka tautas skaitīšanas datu ieguves attīstību, ir arvien pieaugošais pieprasījums pēc savlaicīgiem, aktuāliem un maksimāli detalizētiem datiem. Tagad nepieciešamie dati būs pieejami katru gadu, nevis reizi 10 gados.

Šobrīd varam novērtēt, ka izvēlētais ceļš ir bijis pareizs. Analizējot iegūtos tautas skaitīšanas rezultātus un atziņas, jāvērtē, kā virzīties tālāk, izmantojot individuālos datus.

Konferences dalībniekiem ir iespēja vērtēt trīs aspektus:

  1. reģistri un nākotne;
  2. datu atvēršana un detalizācija;
  3. juridiskie aspekti, konfidencialitāte un personu datu aizsardzība.

Konferencē plānotas divas secīgas sesijas: pirmās mērķauditorija ir nacionālie datu lietotāji (valsts un pašvaldību iestādes, mediji), bet otrā sesija orientēta uz ārvalstu nacionālajām statistikas iestādēm un akadēmisko vidi.

Konferencei paredzēti divi satelītpasākumi:

  1. tautas skaitīšanas datu hakatons “Alternatīvā tautas un mājokļu skaitīšana” 12.05.–14.05.2021. (uzvarētāju apbalvošana konferencē);
  2. satelītkonference “Akadēmiskās brokastis” 21.05.2021.