Pamatdokuments, kas regulē CSP un citu statistikas ražošanā iesaistīto iestāžu darbību, ir Statistikas likums, kas nosaka:

  • oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmu;

  • oficiālās statistikas nodrošināšanas organizēšanu;

  • datu izplatīšanas noteikumus.

Latvijas un Eiropas statistikas iestāžu darbību regulē arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku, kas nosaka:

  • Eiropas statistikas sistēmas organizāciju;
  • Eiropas statistikas veidošanu;
  • statistikas kvalitātes kritērijus un Eiropas statistikas prakses kodeksa piemērošanu;
  • Eiropas statistikas izplatīšanu.