Stiprinot partnerību ar akadēmisko sektoru, 21.10.2022. CSP sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Latvijas Darba devēju konfederāciju turpināja 2021.gadā iesākto diskusiju par tautas skaitīšanas rezultātiem.

CSP logo
Tautas skaitīšanas logo
Latvijas darba devēju konfederācijas logo
Latvijas Universitātes logo

Laiks

Paneļdiskusijas saturs, uzaicinātie un citi dalībnieki

9:30-9:35

Iepazīstināšana ar programmu un tiešsaistes pasākuma norises kārtību
Moderators Māris Bērziņš (LU)

9:35-9:45

CSP priekšnieces Aijas Žīgures ievadvārdi

1.DAĻA. TAUTAS SKAITĪŠANAS REZULTĀTI, TĀLĀKIZMANTOŠANA, ESOP REGULAS PROJEKTA IZSTRĀDES AKTUALITĀTES

9:50-10:05

Sigita Purona-Sida (CSP)

10:05 – 10:20

Moderēta diskusija
Jānis Hermanis (LDDK)

10:20 – 10:35

Sigita Purona-Sida (CSP)

10:35 – 10:50

Moderēta diskusija
Māris Bērziņš (LU)

10:50 – 11:05

Baiba Zukula (CSP)

11:05 – 11:20

Moderēta diskusija
Aleksandr Dahs (LU)

PAUZE 10 min

2.DAĻA. SOCIĀLĀS STATISTIKAS APSEKOJUMI

11:30-11:50

Sigita Purona-Sida (CSP)

11:50 – 12:15

Noslēguma diskusija – pētnieku vajadzības
Moderators Māris Bērziņš (LU)