Katram respondentam, kas iekļauts apsekojumos, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) gada beigās nosūta informatīvu vēstuli pa pastu uz adresi papīra formātā (ja e-pasta adrese nav zināma). Gada laikā respondents var tikt iekļauts vēl kādā apsekojumā, par ko CSP informē atsevišķi.

Ja Jums nav iespējas iesniegt veidlapas elektroniski, tās varat nosūtīt CSP pa pastu uz adresi Lāčplēša ielā 1, Rīgā, LV-1010.

Neskaidrību un problēmu gadījumā zvanīt pa tālr. 80000098 vai rakstīt uz e-pastu edv@csp.gov.lv.

CSP darba laiks ir darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

CSP apkopotā statistika ir sabiedrībai brīvi pieejama un kalpo datu lietotāju vajadzībām, kā arī valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanai. Respondentu iesniegtie dati tiek uzskatīti par konfidenciāliem, un tos izmanto tikai kopsavilkumu veidošanai. CSP nodrošina personas datu aizsardzību un informācijas konfidencialitāti atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

CSP vāc, apstrādā un analizē statistisko informāciju par tautsaimniecību un sociālekonomiskajiem procesiem, pamatojoties uz Statistikas likuma 14. pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 741 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2023.–2025. gadam”.