Katram respondentam, kas iekļauts apsekojumos, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) gada beigās nosūta informatīvu vēstuli pa pastu uz adresi papīra formātā (ja e-pasta adrese nav zināma). Gada laikā respondents var tikt iekļauts vēl kādā apsekojumā, par ko CSP informē atsevišķi.

Iesniegt datus Elektroniskajā datu vākšanas (EDV) sistēmā

e.csp.gov.lv

Ievadot nodokļu maksātāja kodu, var uzzināt un, vai un kādas veidlapas Jūsu uzņēmumam jāiesniedz

e.csp.gov.lv/veidlapas

Ievadot nodokļu maksātāja kodu, var uzzināt un/vai precizēt, kāds ir Jūsu uzņēmuma galvenais darbības veids un kontaktinformāciju, kas ir zināma CSP

e.csp.gov.lv/mansuzn

 

Ja Jums nav iespējas iesniegt veidlapas elektroniski, tās varat nosūtīt CSP pa pastu uz adresi Lāčplēša ielā 1, Rīgā, LV-1301.

Neskaidrību un problēmu gadījumā zvanīt pa tālr. 80000098 vai rakstīt uz e-pastu edv@csp.gov.lv.

CSP darba laiks ir darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

CSP apkopotā statistika ir sabiedrībai brīvi pieejama un kalpo datu lietotāju vajadzībām, kā arī valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanai. Respondentu iesniegtie dati tiek uzskatīti par konfidenciāliem, un tos izmanto tikai kopsavilkumu veidošanai. CSP nodrošina personas datu aizsardzību un informācijas konfidencialitāti atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

CSP vāc, apstrādā un analizē statistisko informāciju par tautsaimniecību un sociālekonomiskajiem procesiem, pamatojoties uz Statistikas likuma 14. pantu un Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 763 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2019 .– 2021. gadam". 

Intrastat

Informācija par Intrastat veidlapām un klasifikācijām.
Skatīt vairāk

XML sagataves apraksti

CSP veidlapu XML sagataves apraksti.
Skatīt vairāk

Biežāk uzdotie jautājumi

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par veidlapu iesniegšanu.
Skatīt vairāk

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāte.
Skatīt vairāk

CSP balva

Ik gadu žurnāla “Dienas Bizness” rīkotajā “TOP 500 Latvijas lielākie uzņēmumi” apbalvošanas ceremonijā CSP pasniedz specbalvu par teicamu sadarbību kvalitatīvas statistikas nodrošināšanā.
Skatīt vairāk