Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.01.2022.
  Uzsākts projekts par energoresursu informācijas sistēmas pilnveidošanu   Ar 2021.gada 17.decembri Ekonomikas ministrija uzsāk Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.11.2021.
  Projekta numurs 2.2.1.1/19/I/003 Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 2019. gada 13. novembrī uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  18.10.2021.
  Projekta mērķis: Uzlabot valsts klimata pārmaiņu politikas plānošanu un palielināt tās integrāciju nozaru un reģionālajā politikā. Projekta kopējās izmaksas 2 182 278 EUR, no tām: Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums 1 854 936…
  Statuss:
  Īstenošanā
  19.11.2020.
  Vairāk par projektu "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” var lasīt Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā "IZM īstenojamie projekti". Eiropas Sociālā fonda aktualitātes
  Statuss:
  Noslēdzies
  19.11.2020.
  (Nr. 2.2.1.1/17/I/009) Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP) kā sadarbības partneris piedalās Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) projekta “Vienotā datu telpa”, Nr. Nr. 2.2.1.1/17/I/09 (turpmāk – Projekts),…
  Statuss:
  Noslēdzies
  19.11.2020.
  Centrālā statistikas pārvalde 2017. gada 3. augustā ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/002 “Oficiālās statistikas portāls”* īstenošanu. Projekta “Oficiālās…