Advanced search
  Clear filters
  21.09.2023.
  In 2022, within the framework of Production of Statistical Information for the New EU Initiatives programme, various activities were performed in 38 grant projects: 14 new projects were launched, 16 projects were completed (13 final reports were…
  Status:
  Completed
  26.10.2022.
  Projekta numurs 2.2.1.1/19/I/003 Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 2019. gada 13. novembrī uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu…
  07.09.2022.
  In 2021, within the framework of the programme Production of Statistical Information for the New EU Initiatives, various activities were performed in 40 grant projects: 14 new projects were launched, 16 projects were completed, 9 proposal…
  24.09.2021.
  Within the framework of the programme Production of Statistical Information for the New EU Initiatives in 2020 there were 45 active grant projects. Over the year: 21 new project was launched final reports on 17 of the realised projects were…
  Status:
  Completed
  19.11.2020.
  Vairāk par projektu "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” var lasīt Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā "IZM īstenojamie projekti". Eiropas Sociālā fonda aktualitātes
  Status:
  Completed
  19.11.2020.
  (Nr. 2.2.1.1/17/I/009) Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP) kā sadarbības partneris piedalās Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) projekta “Vienotā datu telpa”, Nr. Nr. 2.2.1.1/17/I/09 (turpmāk – Projekts),…
  Status:
  Completed
  19.11.2020.
  Centrālā statistikas pārvalde 2017. gada 3. augustā ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/002 “Oficiālās statistikas portāls”* īstenošanu. Projekta “Oficiālās…
  23.04.2020.
  Within the framework of the programme Production of Statistical Information for the New EU Initiatives in 2019 there were 46 active grant projects. Over the year: 11 new projects were launched, final reports on 15 of the realised projects…
  18.04.2020.
  Within the framework of the programme Production of Statistical Information for the New EU Initiatives the Central Statistical Bureau (hereinafter – CSB) develops methods for collecting new indicators and improves the methodology used. In 2018,…
  17.04.2020.
  Within the framework of the programme Production of Statistical Information for the New EU Initiatives the Central Statistical Bureau (hereinafter – CSB) develops methods for collecting new indicators and improves the methodology used. In 2017,…