Līdzfinansē Eiropas Savienība

Latvijas autoparka elektrifikācijas datu analīze un scenāriji

Pētnieks: Davide Fiorello, TRT Trasporti e Territorio

Centrālās statistikas pārvaldes realizēts Eurostat grantu projekts:
“Statistika par Eiropas zaļo kursu”

Projekta numurs: G-22.01