Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  31.05.2023.
  Latvijas autoparka elektrifikācijas datu analīze un scenāriji Pētnieks: Davide Fiorello, TRT Trasporti e Territorio Centrālās statistikas pārvaldes realizēts Eurostat grantu projekts: “Statistika par Eiropas zaļo kursu” Projekta numurs: G-22.01…
  07.09.2022.
  Programmas “Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” ietvaros 2021. gadā noritēja aktivitātes 40 granta projektos, tajā skaitā : no jauna uzsākti 14 projekti; 16 projekti pabeigti, savukārt par realizētajiem…
  24.09.2021.
  CSP programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” ietvaros kopā aktīvi 2020.gadā bija 45 granta projekti, tajā skaitā: uzsākts darbs 21 projektā par 17 realizētajiem projektiem sagatavoti un nosūtīti uz…
  23.04.2020.
  CSP programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” ietvaros kopā aktīvi 2019.gadā bija 46 granta projekti. 2019. gadā: no jauna uzsākti 11 projekti, par 15 realizētajiem projektiem sagatavoti un nosūtīti uz…
  18.04.2020.
  Programmā „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” Centrālā statistikas pārvalde (CSP) attīsta jaunu rādītāju iegūšanas metodes un pilnveido metodoloģiju. 2018.gadā kopā aktīvi bija 51 granta projekti. 2018.gadā: …
  17.04.2020.
  Programmā „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” Centrālā statistikas pārvalde (CSP) attīsta jaunu rādītāju iegūšanas metodes un pilnveido metodoloģiju. 2017.gadā kopā aktīvi bijuši 46 granta projekti. 2017.gadā: …
  16.04.2020.
  Programmā „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” CSP attīsta jaunu rādītāju iegūšanas metodes un pilnveido metodoloģiju. 2016.gadā kopā aktīvi bijuši 47 granta projekti. 2016.gadā: uzsākti 23 jauni projekti, …
  15.04.2020.
  Programmā „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” CSP attīsta jaunu rādītāju iegūšanas metodes un pilnveido metodoloģiju. 2015.gadā kopā aktīvi bijuši 46 granta projekti. Pavisam 12 mēnešos: 19 projekti uzsākti, …
  14.04.2020.
  CSP programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” 2014.gadā kopā aktīvi bijuši 49 granta projekti. Pavisam 12 mēnešos: 21 projekts uzsākts, 22 projekti pabeigti,  par 27 īstenotajiem projektiem…
  13.04.2020.
  2013.gadā programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno Eiropas Savienības iniciatīvu veidošanai” ietvaros aktīvi bija 46 granta projekti. 12 mēnešos: 18 projekti uzsākti no jauna, darbs pabeigts 17 projektos, par 12 īstenotajiem…