Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

CSP programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” ietvaros kopā aktīvi 2019.gadā bija 46 granta projekti.

2019. gadā:

  • no jauna uzsākti 11 projekti,
  • par 15 realizētajiem projektiem sagatavoti un nosūtīti uz Eurostat projekta noslēguma ziņojumi.

2019.gadā programmā kopā apgūti līdzekļi 914 251 euro apjomā.