1940. gada augustā pēc Latvijas okupācijas Valsts statistikas pārvaldes direktoru M.Skujenieku apcietināja čeka. Pēdējais statistikas „Mēneša biļetens” tika izdots vēl 1940. gada jūlijā, taču tas bija bez ierastajiem K.Ulmaņa ievadvārdiem sākumlapā un bez jaunāko izdevumu reklāmas beidzamajā.

CSP informācijas centrā par nacistiskās okupācijas periodu liecina 1942. gadā Ostlandes Reihskomisariāta (Reichskommissariat für das Ostland) vācu valodā izdotā publikācija „Ostland in Zahlen”. Pieejamie statistikas dati par okupētajiem austrumu apgabaliem – Baltijas valstīm, Baltkrieviju un Polijas austrumu daļu – tika apkopoti izdevumā „Austrumu apgabalu strukturālais apskats” („Strukturbericht über das Ostland”), ko veidoja divas daļas „Ostland in Zahlen” un „Ostland Atlas”, bet abas šīs daļas bija lietojamas tikai dienesta vajadzībām. Kā atbildīgais par statistisko datu sagatavošanu šīm publikācijām minēts Jēkabs Jurēvics, kādreizējais Valsts statistikas pārvaldes Iekšējās tirdzniecības statistikas daļas vadītājs.