Centrālās statistikas pārvaldes (CSP)  vadības sistēmas ir sertificētas atbilstoši starptautiskā kvalitātes vadības standarta ISO 9001:2015 un informācijas drošības pārvaldības sistēmas standarta ISO 27001:2013 prasībām. 

ISO 9001 logo

 

 

2018. gada 29. novembrī CSP ieguva ISO 9001:2015 standarta „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” sertifikātu, kas ir jau otrais CSP iegūtais starptautiskais sertifikāts. Sertifikācija attiecas uz oficiālās statistikas nodrošināšanas procesiem –    plānošanu, datu iegūšanu, apstrādi, analīzi un izplatīšanu. 

ISO 27001 logo

 

 

  2017. gada 21. septembrī CSP sertificēja informācijas drošības pārvaldības sistēmu, pārbaudot tās atbilstību starptautiskajam standartam ISO 27001:2013 „Informācijas tehnoloģija. Drošības paņēmieni. Informācijas drošības pārvaldības sistēmas”. Šis standarts atspoguļo labāko praksi informācijas drošības pārvaldībā. Tas ir izstrādāts, lai identificētu un novērstu iespējamos draudus informācijas uzturēšanā.