priekšniece

Aija Žīgure

priekšniece
 • Vadība/Sekretariāts

  Vadība/Sekretariāts

  Aija Žīgure

  priekšniece
  Visi kontakti
  • Eiropas Savienības lietu koordinācijas daļa

   Eiropas Savienības lietu koordinācijas daļa

   Ieva Zemeskalna

   daļas vadītājs
   Visi kontakti
  • Juridiskais un pārvaldes organizācijas departaments

   Juridiskais un pārvaldes organizācijas departaments

   Ieva Začeste

   departamenta direktors
   Visi kontakti
   • Juridiskā un informācijas drošības pārvaldības daļa

    Juridiskā un informācijas drošības pārvaldības daļa

    Madars Deaks

    departamenta direktora vietnieks
    Visi kontakti
   • Personāla daļa

    Personāla daļa

    Laura Vīna-Balode

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Lietvedības un arhīva daļa

    Lietvedības un arhīva daļa

    Iveta Bodniece

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Tehniskās ekspluatācijas un saimniecības daļa

    Tehniskās ekspluatācijas un saimniecības daļa

    Jēkabs Žuks-Rože

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
  • Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments
   • Matemātiskā nodrošinājuma daļa

    Matemātiskā nodrošinājuma daļa

    Ieva Aināre

    departamenta direktora vietnieks
    Visi kontakti
   • Statistikas plānošanas un standartizācijas daļa

    Statistikas plānošanas un standartizācijas daļa

    Evija Kalniņa

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Kvalitātes vadības daļa

    Kvalitātes vadības daļa

    Agnese Lasmane

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
  • Makroekonomiskās statistikas departaments

   Makroekonomiskās statistikas departaments

   Intars Abražuns

   departamenta direktors
   Visi kontakti
   • Valsts finanšu daļa

    Valsts finanšu daļa

    Vija Veidemane

    daļas vadītāja vietnieks
    Visi kontakti
   • Ceturkšņa nacionālo kontu daļa

    Ceturkšņa nacionālo kontu daļa

    Gita Ķiņķevska

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Gada nacionālo kontu daļa

    Gada nacionālo kontu daļa

    Inese Medne

    departamenta direktora vietnieks
    Visi kontakti
   • Ārējās tirdzniecības statistikas daļa

    Ārējās tirdzniecības statistikas daļa

    Anželika Pavlova

    departamenta direktora vietnieks
    Visi kontakti
   • Ražotāju cenu indeksu daļa

    Ražotāju cenu indeksu daļa

    Baiba Alksnīte

    departamenta direktora vietnieks
    Visi kontakti
   • Patēriņa cenu indeksu daļa

    Patēriņa cenu indeksu daļa

    Nataļja Dubkova

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
  • Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments

   Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments

   Janīna Dišereite

   departamenta direktors
   Visi kontakti
   • Finanšu resursu uzskaites daļa

    Finanšu resursu uzskaites daļa

    Kristīne Ozola

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Resursu plānošanas, analīzes un koordinācijas daļa

    Resursu plānošanas, analīzes un koordinācijas daļa

    Inga Ābrāma

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
 • Informācijas tehnoloģijas un statistikas izplatīšana, vietnieks

  Informācijas tehnoloģijas un statistikas izplatīšana, vietnieks

  Norberts Tālers

  priekšnieka vietnieks
  Visi kontakti
  • Informātikas departaments

   Informātikas departaments

   Pāvels Onufrijevs

   departamenta direktors
   Visi kontakti
   • Informātikas tehniskā daļa

    Informātikas tehniskā daļa

    Ilona Taradeiko

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Statistiskās metainformācijas uzturēšanas daļa

    Statistiskās metainformācijas uzturēšanas daļa

    Jūlija Ivanova

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Standartizācijas un IT risinājumu daļa

    Standartizācijas un IT risinājumu daļa

    Aiva Irbe-Gusarova

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
  • Informācijas un komunikācijas departaments

   Informācijas un komunikācijas departaments

   Uldis Ainārs

   departamenta direktors
   Visi kontakti
   • Informācijas daļa

    Informācijas daļa

    Gundega Kuzmina

    departamenta direktora vietnieks
    Visi kontakti
   • Komunikācijas daļa

    Komunikācijas daļa

    Daina Gulbe

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Izplatīšanas risinājumu daļa

    Izplatīšanas risinājumu daļa

    Dāvis Kļaviņš

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
 • Statistikas jautājumi, vietnieks

  Statistikas jautājumi, vietnieks

  Kaspars Misāns

  priekšnieka vietnieks
  Visi kontakti
  • Uzņēmumu statistikas departaments

   Uzņēmumu statistikas departaments

   Ilze Skujeniece

   departamenta direktors
   Visi kontakti
   • Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa

    Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa

    Ieva Vanaga

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa

    Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa

    Matīss Žuravļevs

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Uzņēmumu strukturālās un finanšu statistikas daļa

    Uzņēmumu strukturālās un finanšu statistikas daļa

    Ilona Kallione

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa

    Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa

    Sarmīte Prole

    departamenta direktora vietnieks
    Visi kontakti
   • Darba samaksas statistikas daļa

    Darba samaksas statistikas daļa

    Lija Luste

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
  • Sociālās statistikas departaments

   Sociālās statistikas departaments

   Baiba Zukula

   departamenta direktors
   Visi kontakti
   • Sociālās statistikas metodoloģijas daļa

    Sociālās statistikas metodoloģijas daļa

    Ance Ceriņa

    departamenta direktora vietnieks
    Visi kontakti
   • Mājsaimniecības apsekojumu sagatavošanas daļa

    Mājsaimniecības apsekojumu sagatavošanas daļa

    Inga Vanaga

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Sociālās statistikas datu apstrādes daļa

    Sociālās statistikas datu apstrādes daļa

    Zane Pallo-Mangale

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa

    Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa

    Ieva Zabarovska

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
  • Lauksaimniecības un vides statistikas departaments

   Lauksaimniecības un vides statistikas departaments

   Armands Plāte

   departamenta direktors
   Visi kontakti
   • Lauksaimniecības statistikas daļa

    Lauksaimniecības statistikas daļa

    Anita Raubena

    departamenta direktora vietnieks
    Visi kontakti
   • Vides un enerģētikas statistikas daļa

    Vides un enerģētikas statistikas daļa

    Andra Lazdiņa

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Transporta un tūrisma statistikas daļa

    Transporta un tūrisma statistikas daļa

    Dita Zemīte

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
  • Statistikas datu apstrādes departaments

   Statistikas datu apstrādes departaments

   Ramona Skakunova

   departamenta direktors
   Visi kontakti
   • Klientu atbalsta daļa

    Klientu atbalsta daļa

    Ilona Millere

    vecākais eksperts
    Visi kontakti
   • Lielo komersantu datu savākšanas un apstrādes daļa

    Lielo komersantu datu savākšanas un apstrādes daļa

    Inga Martinsone

    departamenta direktora vietnieks
    Visi kontakti
   • Mikrodatu apstrādes un kontroles daļa

    Mikrodatu apstrādes un kontroles daļa

    Jana Šenberga

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Īstermiņa statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa

    Īstermiņa statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa

    Sarmīte Krēģere

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa

    Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa

    Ināra Liepaskalna

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Interviju organizācijas daļa

    Interviju organizācijas daļa

    Daina Magone

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs

    Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs

    Ira Rieksta

    centra vadītājs
    Visi kontakti
   • Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs

    Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs

    Jānis Bērziņš

    centra vadītājs
    Visi kontakti
   • Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs

    Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs

    Konstantīna Seile

    centra vadītājs
    Visi kontakti