priekšnieks

Raimonds Lapiņš

priekšnieks
 • Statistikas jautājumi, vietnieks

  Statistikas jautājumi, vietnieks

  Baiba Zukula

  priekšnieka vietnieks
  Visi kontakti
  • Uzņēmumu statistikas departaments

   Uzņēmumu statistikas departaments

   Ilze Skujeniece

   departamenta direktors
   Visi kontakti
   • Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa

    Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa

    Ieva Vanaga

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa

    Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa

    Matīss Žuravļevs

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Uzņēmumu strukturālās un finanšu statistikas daļa

    Uzņēmumu strukturālās un finanšu statistikas daļa

    Ilona Kallione

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa

    Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa

    Sarmīte Prole

    departamenta direktora vietnieks
    Visi kontakti
   • Darba samaksas statistikas daļa

    Darba samaksas statistikas daļa

    Lija Luste

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
  • Sociālās statistikas departaments
   • Sociālās statistikas metodoloģijas daļa

    Sociālās statistikas metodoloģijas daļa

    Ance Ceriņa

    departamenta direktora vietnieks
    Visi kontakti
   • Mājsaimniecības apsekojumu sagatavošanas daļa

    Mājsaimniecības apsekojumu sagatavošanas daļa

    Inga Vanaga

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Sociālās statistikas datu apstrādes daļa

    Sociālās statistikas datu apstrādes daļa

    Zane Pallo-Mangale

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa

    Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa

    Ieva Zabarovska

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
  • Lauksaimniecības un vides statistikas departaments

   Lauksaimniecības un vides statistikas departaments

   Armands Plāte

   departamenta direktors
   Visi kontakti
   • Lauksaimniecības statistikas daļa

    Lauksaimniecības statistikas daļa

    Anita Raubena

    departamenta direktora vietnieks
    Visi kontakti
   • Vides un enerģētikas statistikas daļa

    Vides un enerģētikas statistikas daļa

    Andra Lazdiņa

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Transporta un tūrisma statistikas daļa

    Transporta un tūrisma statistikas daļa

    Dita Zemīte

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
  • Statistikas datu apstrādes departaments

   Statistikas datu apstrādes departaments

   Ramona Skakunova

   departamenta direktors
   Visi kontakti
   • Klientu atbalsta daļa

    Klientu atbalsta daļa

    Lelde Bērziņa

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Lielo komersantu datu savākšanas un apstrādes daļa

    Lielo komersantu datu savākšanas un apstrādes daļa

    Inga Martinsone

    departamenta direktora vietnieks
    Visi kontakti
   • Mikrodatu apstrādes un kontroles daļa

    Mikrodatu apstrādes un kontroles daļa

    Jana Šenberga

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Īstermiņa statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa

    Īstermiņa statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa

    Sarmīte Krēģere

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa

    Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa

    Ināra Liepaskalna

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Interviju organizācijas daļa

    Interviju organizācijas daļa

    Daina Vikštrema

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs

    Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs

    Ira Rieksta

    centra vadītājs
    Visi kontakti
   • Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs

    Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs

    Jānis Bērziņš

    centra vadītājs
    Visi kontakti
   • Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs

    Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs

    Konstantīna Seile

    centra vadītājs
    Visi kontakti
 • Informācijas tehnoloģijas un statistikas izplatīšana, vietnieks

  Informācijas tehnoloģijas un statistikas izplatīšana, vietnieks

  Norberts Tālers

  priekšnieka vietnieks
  Visi kontakti
  • Informātikas departaments

   Informātikas departaments

   Pāvels Onufrijevs

   departamenta direktors
   Visi kontakti
   • Informātikas tehniskā daļa

    Informātikas tehniskā daļa

    Ilona Taradeiko

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Statistiskās metainformācijas uzturēšanas daļa

    Statistiskās metainformācijas uzturēšanas daļa

    Jūlija Ivanova

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Standartizācijas un IT risinājumu daļa

    Standartizācijas un IT risinājumu daļa

    Aiva Irbe-Gusarova

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
  • Informācijas un komunikācijas departaments

   Informācijas un komunikācijas departaments

   Uldis Ainārs

   departamenta direktors
   Visi kontakti
   • Informācijas daļa

    Informācijas daļa

    Gundega Kuzmina

    departamenta direktora vietnieks
    Visi kontakti
   • Komunikācijas daļa

    Komunikācijas daļa

    Daina Gulbe

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Izplatīšanas risinājumu daļa

    Izplatīšanas risinājumu daļa

    Dāvis Kļaviņš

    daļas vadītājs
    Visi kontakti
 • Juridiskais un pārvaldes organizācijas departaments

  Juridiskais un pārvaldes organizācijas departaments

  Ieva Saule

  departamenta direktors
  Visi kontakti
  • Juridiskā un informācijas drošības pārvaldības daļa

   Juridiskā un informācijas drošības pārvaldības daļa

   Madars Deaks

   departamenta direktora vietnieks
   Visi kontakti
  • Personāla daļa

   Personāla daļa

   Laura Vīna-Balode

   daļas vadītājs
   Visi kontakti
  • Lietvedības un arhīva daļa

   Lietvedības un arhīva daļa

   Iveta Bodniece

   daļas vadītājs
   Visi kontakti
  • Tehniskās ekspluatācijas un saimniecības daļa

   Tehniskās ekspluatācijas un saimniecības daļa

   Jēkabs Žuks-Rože

   daļas vadītājs
   Visi kontakti
 • Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments

  Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments

  Inese Balode

  departamenta direktora vietnieks
  Visi kontakti
  • Matemātiskā nodrošinājuma daļa

   Matemātiskā nodrošinājuma daļa

   Ieva Aināre

   departamenta direktora vietnieks
   Visi kontakti
  • Statistikas plānošanas un standartizācijas daļa

   Statistikas plānošanas un standartizācijas daļa

   Ance Svārupa-Lūse

   daļas vadītājs
   Visi kontakti
  • Kvalitātes vadības daļa

   Kvalitātes vadības daļa

   Agnese Lasmane

   daļas vadītājs
   Visi kontakti
 • Makroekonomiskās statistikas departaments

  Makroekonomiskās statistikas departaments

  Intars Abražuns

  departamenta direktors
  Visi kontakti
  • Valsts finanšu daļa

   Valsts finanšu daļa

   Sandra Kadiķe

   daļas vadītāja pienākumu izpildītājs
   Visi kontakti
  • Ceturkšņa nacionālo kontu daļa

   Ceturkšņa nacionālo kontu daļa

   Gita Ķiņķevska

   daļas vadītājs
   Visi kontakti
  • Gada nacionālo kontu daļa

   Gada nacionālo kontu daļa

   Inese Medne

   departamenta direktora vietnieks
   Visi kontakti
  • Ārējās tirdzniecības statistikas daļa

   Ārējās tirdzniecības statistikas daļa

   Anželika Pavlova

   departamenta direktora vietnieks
   Visi kontakti
  • Ražotāju cenu indeksu daļa

   Ražotāju cenu indeksu daļa

   Baiba Alksnīte

   departamenta direktora vietnieks
   Visi kontakti
  • Patēriņa cenu indeksu daļa

   Patēriņa cenu indeksu daļa

   Nataļja Dubkova

   daļas vadītājs
   Visi kontakti
 • Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments

  Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments

  Janīna Dišereite

  departamenta direktors
  Visi kontakti
  • Finanšu resursu uzskaites daļa

   Finanšu resursu uzskaites daļa

   Kristīne Ozola

   daļas vadītājs
   Visi kontakti
  • Resursu plānošanas, analīzes un koordinācijas daļa

   Resursu plānošanas, analīzes un koordinācijas daļa

   Inga Ābrāma

   daļas vadītājs
   Visi kontakti
 • Eiropas Savienības lietu koordinācijas daļa

  Eiropas Savienības lietu koordinācijas daļa

  Ieva Zemeskalna

  daļas vadītājs
  Visi kontakti