Kontakti

Darbinieki

Jānis Bērziņš

centra vadītājs
Janis.Berzins [at] csp.gov.lv

Aleksandra Jastržemska

statistiķis
Aleksandra.Jastrzemska [at] csp.gov.lv

Ruta Dīcmane

statistiķis
Ruta.Dicmane [at] csp.gov.lv

Helēna Silerova

statistiķis
Helena.Silerova [at] csp.gov.lv

Tatjana Arāja

statistiķis
Tatjana.Araja [at] csp.gov.lv

Iveta Eglīte

statistiķis
Iveta.Eglite [at] csp.gov.lv

Vizma Grundmane

statistiķis
Vizma.Grundmane [at] csp.gov.lv

Liene Krasta

statistiķis
Liene.Krasta [at] csp.gov.lv

Rita Ozoliņa

centra vadītāja vietnieks
Rita.Ozolina [at] csp.gov.lv

Antra Lūse

statistiķis
Antra.Luse [at] csp.gov.lv

Kitija Celmiņa

statistiķis
Kitija.Celmina [at] csp.gov.lv

Inese Bajāre

statistiķis
Inese.Bajare [at] csp.gov.lv

Irēna Kāpostiņa

statistiķis
Irena.Kapostina [at] csp.gov.lv

Dace Kalniņa

statistiķis
Dace.Kalnina [at] csp.gov.lv

Irita Ikauniece

statistiķis
Irita.Ikauniece [at] csp.gov.lv

Valija Brauna

statistiķis
Valija.Brauna [at] csp.gov.lv

Inese Kokina

eksperts
Inese.Kokina [at] csp.gov.lv