Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Programmā „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” Centrālā statistikas pārvalde (CSP) attīsta jaunu rādītāju iegūšanas metodes un pilnveido metodoloģiju. 2018.gadā kopā aktīvi bija 51 granta projekti.

2018.gadā:

  • uzsākti 23 jauni projekti,
  • 19 projekti pabeigti,
  • par 16 realizētajiem projektiem sagatavoti un nosūtīti uz Eurostat projekta noslēguma ziņojumi.

Programmā kopā apgūti līdzekļi 718 872,22 EUR apjomā.