Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Programmā „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” CSP attīsta jaunu rādītāju iegūšanas metodes un pilnveido metodoloģiju. 2015.gadā kopā aktīvi bijuši 46 granta projekti.

Pavisam 12 mēnešos:

  • 19 projekti uzsākti,
  • 23 projekti pabeigti,
  • par 20 īstenotajiem projektiem sagatavoti un nosūtīti uz Eurostat projekta noslēguma ziņojumi.

Programmā kopā apgūti līdzekļi 639 807,25 EUR apjomā.