Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Programmā „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” Centrālā statistikas pārvalde (CSP) attīsta jaunu rādītāju iegūšanas metodes un pilnveido metodoloģiju. 2017.gadā kopā aktīvi bijuši 46 granta projekti.

2017.gadā:

  • uzsākti 18 jauni projekti,
  • 15 projekti pabeigti,
  • par 12 realizētajiem projektiem sagatavoti un nosūtīti uz Eurostat projekta noslēguma ziņojumi.

Programmā kopā apgūti līdzekļi 780 544,44 EUR apjomā.