Līdzfinansē Eiropas Savienība

CSP programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” ietvaros kopā aktīvi 2020.gadā bija 45 granta projekti, tajā skaitā:

  • uzsākts darbs 21 projektā
  • par 17 realizētajiem projektiem sagatavoti un nosūtīti uz Eurostat projekta noslēguma ziņojumi.

2020.gadā programmā kopā apgūti līdzekļi 886 297 euro apjomā.