Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Programmā „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” CSP attīsta jaunu rādītāju iegūšanas metodes un pilnveido metodoloģiju.

2016.gadā kopā aktīvi bijuši 47 granta projekti.

2016.gadā:

  • uzsākti 23 jauni projekti,
  • pabeigti 17 projekti,
  • par 18 realizētajiem projektiem sagatavoti un nosūtīti uz Eurostat projekta noslēguma ziņojumi.

Programmā kopā apgūti līdzekļi 871 944 EUR apjomā.