Statuss:
Īstenošanā
Projekta logo ar ES un NAP karogiem

Īstenošanas laiks: 2022. gada 1. janvāris - 2028. gada 31. decembris

Projekta finansējums: 5 776 088 EUR (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 4 909 674 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums - 866 414 EUR)

Finansējuma saņēmējs: Izglītības un zinātnes ministrija

Sadarbības partneri: Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Universitāte

Projekta mērķis

Projekts sniedz iespēju novērtēt Latvijas izglītības sistēmas kvalitāti un pieņemt datos balstītus lēmumus izglītības kvalitātes pilnveidei. Projekts paredz dalību septiņos starptautiskos izglītības pētījumos (OECD PISA, OECD TALIS, OECD PIAAC, IEA PIRLS, IEA TIMSS, IEA ICCS un IEA ICILS) un trīs starptautiskās datu analīzes programmās (OECD INES, OECD CERI un EK SGIB).

Vairāk par projektu var lasīt Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos